Tankado.com

PHP, MySQL, Javascript, CSS Cheat Sheets

Cheat Sheet dediği şey belli bir konuyla alakalı çok sık kullanılan ve genelde ezberlenmesine gerek olmayan hatta hatırlatma amacıyla da kullanılabilen çizelgelerdir. Tam olarak Türkçe karşılığının olmaması (ya da benim bulamamam) üzücü. Aşağıda PHP, Javascript, MySQL, CSS, ActionScript, Apache mod_rewrite ve Renk çizelgeleri yer alıyor.

PHP Chear Sheet (PNG)
MySQL Chear Sheet (PNG)
Javascript Chear Sheet (PNG)
XHTML Chear Sheet (PNG) (1)
XHTML Chear Sheet (PNG) (2)
CSS Chear Sheet (PNG) (1)
CSS Chear Sheet (PNG) (2)
ActionScript Chear Sheet (PNG)
ActionScript (CS-Flash) Chear Sheet (PNG)
JAVA Cheat Sheet
C++ Cheat Sheet
ColdFusion Cheat Sheet
Visual Basic Cheat Sheet
Apache mod_rewrite Chear Sheet (PNG)
Latex Chear Sheet (PNG) (1)
Latex Chear Sheet (PNG) (2)
HTML Characters Chear Sheet (PNG)
Firefox Chear Sheet (PNG)
Google Chear Sheet (PNG) (1)
Google Chear Sheet (PNG) (2)
Web Tasarım için Renk Kod Tablosu

Yazan: Tankado

Exit mobile version