Proje Tabanlı Beceri Yarışması: PAWEL(Pardus Web Tabanlı Elektrik ve Su Yönetim Sistemi Projesi)

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 2009 yılında düzenlediği proje tabanlı beceri yarışmasında bölge 3.’sü olan projemiz PAWEL.

2016-09-24_17-44-54

Projenin Amacı:

Kurumlardaki elektrik ve suyun israfını en aza indirebilmek için;
Elektrik ve suyu istenilen zamanlarda otomatik olarak açıp kapayarak yöneten, internet bağlantısının olduğu her türlü cihazdan (PC, Palm, Cep Telefonu) erişilip kontrol edilebilen, acil durumlarda kurum yetkilisine cep telefonu ile haber verebilen ve böylelikle de milli kaynakların en VERİMLİ şekilde kullanılmasını sağlayan bir bilişim sistemini tasarlamaktır.

Okullar gibi çok sayıda insanın bir arada bulunduğu toplu yaşam alanlarında boşa sarf edilen kaynakların miktarı oldukça yüksek olmaktadır. Projemizde bunu 2 ay içerisinde yaptığımız bilimsel ölçüm ve tespitlerle ortaya koyduk ve PAWEL’in yıllık en az 2616 TL tasarruf sağlayabileceğini hesapladık.

PAWEL insan unsurunu devre dışı bırakarak, elektrik ve su kaynaklarımızı yöneterek onlardan en fazla verimi almamızı sağlayan, web tabanlı her yerden erişilebilir yararlı bir sistemdir. Sistemin kullanımı bir web sayfasını kullanmanın kolaylığındadır. Düşük maliyetli, kurumlarımıza ve yurdumuzdaki kurum sayısını düşünürsek ülkemize getirisi çok yüksek bir projedir.

Projenin Sağladığı Faydalar:

Çeşitli ölçümler yaparak ortaya koyabildiğimiz kadarıyla; PAWEL okulumuzun elektrik ve su sistemini yöneterek ayda en az 98 TL elektrik, en az 120 TL de su tasarrufu yaparak milli kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlayabilecektir. Yıllık bazda düşünürsek en az 2,616 TL değerinde tasarruf sağlayabilecektir. Ülkemizde 60.000 civarında okul ve bir bu kadar da resmi kurum vardır. Çokça insanın bir arada yaşadığı bu yerlerden elde edilecek tasarruf aylık ve yıllık bazda düşünüldüğünde ise vazgeçilemez ölçüde bir kaynağın tasarruf edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Sistemimiz çok esne olarak programlanabilmekte, internet olan her türlü cihazdan erişilebilmektedir.

2016-09-24_17-52-09

Pawel sistemi kendine rağmen, elektrik ve su tüketiminde öngörülemeyen durumları da kurtarabilme özelliğine sahiptir. Pawel kullanıldığı kurumda, belirlenen zamanların dışında elektrik ve su sarfiyatı tespit ettiğinde bu durumunu kurum yetkililerine anında haber vermektedir.

Kurum yetkililerine haber verilebilmesi için web ara yüzündeki acil durum sayfasına bilgilendirilecek kurum yetkililerinin isimleri ve cep telefonlarının bir defa girilmesi yeterlidir.

 

Pardus’a CHP sıralarından destek geldi (2012)

Gündem dışı ilk söz, Türkiye’de bilişim sektörünün yaşadığı sorunlar
hakkında söz isteyen İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’e aittir.

Buyurunuz Sayın Aksünger. (CHP sıralarından alkışlar)

ERDAL AKSÜNGER (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Türkiye’de bilişim sektörünün sorunlarıyla ilgili gündem dışı söz almış
bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Bilişimle ilgili, değerli arkadaşlar, çok önemli bir konuyu dile
getirmek istiyorum. Türkiye’de 1999’da başlayan ve 2001’de adı değişen
Pardus Projesi’yle ilgili size bir iki tane konuda çok ciddi bilgiler
vereceğim, tehditleriyle ilgili konuları size anlatmaya çalışacağım.
Okumaya devam et “Pardus’a CHP sıralarından destek geldi (2012)”

E-dergi: Pardus-eDergi.org

Pardus-eDergi.org adresinden yayın yapan Pardus-Linux.org eDergi, Pardus Kullanıcıları Derneğinin düzenli olarak çıkarttı bir e-dergi. Dergi Ulusal İşletim Sistemimiz Pardus’un tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışıyor. Dergide güncel Linux ve Pardus Linux konularında öğretici makaleler yer alıyor.

Derginin bu ayki sayısında aşağıdaki konular yer almış:

pardus_edergi_logo.jpg

Editörden, Sihirli Oyun Kutusu (DJL), Python ve Matematik, GNU Üzerine, Gimp ile Fotoğrafları Renklendirme, Inkscape: Kopyala ve Yönet, Ses ve Görüntü Formatlarının Dönüşümü, Kernel Panic!, AVG’den GNU/Linux için Anti-Malware Yazılımı, Kitap Tanıtımı, Web Site Tanıtımları, Murat Koç Röportajı.

E-Dergi: Özgürlük için e-dergi

Özgürlükİçin topluluğu özgür yazılım ve ulusal işletim sistemimiz Pardus’un yaygınlaşması konusunda çalışan önemli bir topluluk. Özgürlükİçin topluluğunun uzun bir süredir çıkarttığı “Özgürlük için e-dergi” Pardus ve açık kaynak yazılımlar hakkında güncel konular içeriyor. Derginin tüm sayılarını buradan pdf biçiminde ulaşmanız mümkün.

Ayrıca, topluluk Ulusal İşletim Sistemimiz Pardus’a isteyen herkesin ulaşabilmesi amacıyla ücretsiz olarak Pardus Kurulum CD’si dağıtımı da yapıyor.