Raspberry Pi’yi İnternete Bağlamak

Raspberry Pi’nin internet bağlantısını yapmak için, tüm ağ bağlantılı cihazlarda olduğu gibi temel olarak iki tanımlamaya ihtiyaç vardır. Bunlar ağ geçitinin ip adresi ve DNS sunucusunun ip adresidir.

Ağ Geçiti Adresi

Ağ geçiti adresi bulunulan ağa ait olmayan bir IP paketinin hedefine ulaştırılması için gönderileceği ağ arabiriminin adresidir. Yani iletişim kurulmak istenen bilgisayar bulunulan ağ içerisinde yer almıyorsa veri ağ geçitine yönlendirilir. Örneğin 192.168.0 adresli ağda yer alan bir bilgisayar, 194.27.16.17 numaralı bir internet adresi ile iletişim kurmak isterse iletişim isteği varsayılan ağ geçidine yönlendirilir. Dolayısıyla Raspberry Pi’nin internet bağlantısını yapmak için modeminizin yerel adresini ağ geçidi adresi olarak kullanmak yeterli olacaktır. Ağ geçidi adresini  tanımlayabileceğiniz yapılandırma dosyası /etc/network/interfaces‘dir. Aşağıdaki örnekte bu dosya düzenlenmek üzere nano metin editörü ile açılıyor.

$ sudo nano /etc/network/interfaces

auto lo

iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp

Okumaya devam et “Raspberry Pi’yi İnternete Bağlamak”