Raspberry Pi (Raspbian Linux) SSH karşılama ekranı oluşturmak

raspi_welcome

Yukarıdaki gibi bir karşılama ekranı oluşturmak için aşağıdaki kodu home (~) dizininizdeki (/etc/pi) .bash_profile dosyasını kaydedin. Ayrıca /etc/motd ve /var/run/motd.dynamic dosyalarındaki karşılama mesajını da sudo nano /etc/motd komutu ile istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

let upSeconds="$(/usr/bin/cut -d. -f1 /proc/uptime)"
let secs=$((${upSeconds}%60))
let mins=$((${upSeconds}/60%60))
let hours=$((${upSeconds}/3600%24))
let days=$((${upSeconds}/86400))
UPTIME=`printf "%d days, %02dh%02dm%02ds" "$days" "$hours" "$mins" "$secs"`
# get the load averages
read one five fifteen rest < /proc/loadavg
echo "$(tput setaf 2)
  .~~.  .~~.  `date +"%A, %e %B %Y, %r"`
 '. ' ' / .'  `uname -srmo`$(tput setaf 1)
  .~ .~~~..~.
 : .~.'~'.~. :  Calisma Suresi.....: ${UPTIME}
 ~ (  ) (  ) ~ Bellek.............: `cat /proc/meminfo | grep MemFree | awk {'print $2'}`kB (Free) / `cat /proc/meminfo | grep MemTotal | awk {'print $2'}`kB (Total)
( : '~'.~.'~' : ) Ortalama Yuk.......: ${one}, ${five}, ${fifteen} (1, 5, 15 min)
 ~ .~ (  ) ~. ~ Calisan Islemler...: `ps ax | wc -l | tr -d " "`
 ( : '~' : )  IP Adresi..........: `/sbin/ifconfig eth0 | /bin/grep "inet addr" | /usr/bin/cut -d ":" -f 2 | /usr/bin/cut -d " " -f 1` `wget -q -O - http://icanhazip.com/ | tail`
  '~ .~~~. ~'  Bos Disk Alani.....: ` df -P -BM | grep -E -m 1 '^/' | awk '{print $4}'`
    '~'    CPU Sicakligi......: `cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp | cut -c1-2` Santigrat Derece
$(tput sgr0)"

Yazar: Özgür Koca

Yazar - Tankado.com

“Raspberry Pi (Raspbian Linux) SSH karşılama ekranı oluşturmak” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.