Adli Bilişim Yüksek Lisans Programı Çalışma Soruları

Katıldığım derslerden çıkarttığım bazı sorular bu sayfada yer alıyor. Sayıları ve türleri artırılabilir. Siz de soru gönderirseniz yayınlamaktan mutlu olurum. Muhtemelen bu durum hocaların hoşuna gitmeyecek. Neden  paylaşıyorum? Çünkü bu sorulara ulaşmak hiç de zor değil. Deneyim ettim ki aynı sorular yıllarca kullanılmakta. Amacım odur ki öğretimi pozitif yönde etkileyecek, öğrenme çıktılarını özgün ve güncel soru kalıpları ile etkin olarak ölçen sorular üretilebilsin. Bu hocalarımıza tabi ki fazladan bir yük bindirecek ama amaç gerçekleşirse memleket için daha iyi olacak.

Adli Bilişim ve Tebligat Hukuku Dersi

 1. Muhtara yapılan tebligat ile eski adrese yapılan tebligat arasındaki farklar
 2. Usulsüz tebligat ve geçersiz tebligat arasındaki farkı örneklendirmek
 3. Tebligat hukuku ile adil yargılanma hürriyeti arasındaki ilişki?
 4. Tebligat hukuku ile hukuki dinlenilme arasındaki ilişkiyi anlatınız?
 5. Tebligat kanunu 35. Madde ve 21. Madde tebligat usullerinin farkları
 6. Muhtara yapılan tebligat veya kolluk gücüne tebligat
 7. İlanen tebligat nedir açıklayınız?
 8. Hukuki dinlenilme hakkı konusunun tebligat hukuku açısından önemi
 9. İlanen tebligat nedir
 10. Elektronik yolla yapılan tebligat nedir?
 11. Hak arama hürriyeti ile tebligat ilişkisini açıklayınız.
 12. Tebligat hukukunun usul ekonomisi ilkesi ile ilişkisini açıklayınız? (Güncelleme: 11.17)

Hukukun Temel Kavramları Dersi

 1. Hukuk nedir? Hayatımızda ki önemini anlatınız.
 2. Normlar hiyerarşisini geniş bir biçimde anlatınız.
 3. Kamu hukuku ve Özel Hukuk’un farklılıklarını Ceza hukukunu göz önüne alarak anlatınız.
 4. Mesleğinizin hukukla ilişkisini anlatınız.

Ceza Muhakemesi Dersi Soruları

 1. Sorgu ve İfade kavramlarını açıklayanız.
 2. Fiziki kimlik tespitini açıklanız.
 3. Haberleşmenin tespitini açıklanız.

Sosyal Medya Siyasal Şiddet Dersi

 1. Sosyal medyanın 3 temel özelliğini açıklayın.
 2. Sosyal medyayı çekici kılan unsurlar nelerdir.

Fikri Haklar Dersi

 1. Fikri hakların diğer haklar arasındaki konumunu sema ile göstermenizi
 2. Fikri olarak maddi manevi haklar nelerdir
 3. Fikri haklarin ülkemizde ve dünyadaki gelişimi

E-Devlet Dersi

 1. Dijital vatandaşın boyutları nelerdir örnekle açıklayın.
 2. Türkiyenin e-devlet gelişmişlik endeksinde sonlarda olmasının nedenleri nelerdir?
 3. Toplumda siber savaş algısı nasıl olmalıdır örnekle açıklayınız
 4. Sosyal ağlarda Arap baharı alakalı bir soru.

Bilirkişilik Dersi

 1. Hakem bilirkişi ve bilirkişi nedir?
 2. Bilirkişiliğin delik sistemindeki yeri nedir?
 3. Bilirkişi ve özellikleri hakkında bildiklerinizi yazın?
 4. Bilirkişi delilinin deliller arasındaki yerini tartisiniz?
 5. Bilirkişi delili ile hakem bilirkişi delilini karşılaştırınız?
 6. Bilirkişiligin ve Bilirkişinin niteliği hakkında bildiklerinizi yazınız?
 7. Bilirkişiliğin hukuki sorumluluğu nedir?
 8. Bilirkişilik ve bilirkişiliğin niteliği?
 9. Bilirkişi raporunun hazırlanması ve mahkemeye sunulması?

Suç Teorileri Dersi

 1. Anomi teorilerinde Durkheim’a göre anomi anlatınız.
 2. Gerilim teorilerinde metronun klasik gerilim teorileri ve Merton’un uyum modelleri nelerdir
 3. Alt kültür teorilerinde trasher ve çete leri anlatınız.
 4. Rutin aktiviteler teorileri nedir aciklayiniz
 5. 1960 lı yıllardan bu yana süregelen pozitivistik akımdan neo klasik akıma geçiş sürecinde yaşanan ceza adalet sistemi üzerindeki geçişi izah ederek, günümüzdeki ceza adalet sisteminin siber suçlarla mücadele ile ilgili durumu rasyonel tercih ve caydırıcılık teorilerine bağdaştırarak acıklayınız?
 6. Psikolojik görüşler çerçevesinde Piegat in ahlaki gelişim modeli ve Kohlberg in ahlak modelini açıklayarak, hacker ın analizini bu modellemelere dayandırarak nasıl izah edersinz?
 7. Korsan yazılım sahteciliğini en iyi hangi suç teorisiyle anlatırsınız? Savunduğunuz görüşün güçlü yönlerini ve karşıt görüşlerin zayıf noktalarını karşılaştırarak yazınız?
 8. İnsan niçin suç işlemez?
 9. 1960 lı yıllardan bu yana süregelen pozitivistik akımdan neo klasik akıma geçiş sürecinde yaşanan ceza adalet sistemi üzerindeki geçişi izah ederek, günümüzdeki ceza adalet sisteminin siber suçlarla mücadele ile ilgili durumu rasyonel tercih ve caydırıcılık teorilerine bağdaştırarak acıklayınız?
 10. Günümüzde suç ceza ve adalet sistemini bir teoriye dayandırarak anlatınız.

Adli Bilişim ve Bilirkişilik Dersi

 1. Adli bilirkişilik ve bilirkişiliğin niteliği hakkında bildiklerinizi yazınız.
 2. Bilirkişinin hazırladığı rapor nasıl olmalıdır
 3. Bilirkişinin yükümlülükleri nelerdir

Adli Bilişim Uygulamaları Dersi

 1. Olay yeri incelemesi öncesinde yapılması gereken hazırlıkları yazınız?
 2. Dijital delillerin yapısal özelliklerini yazınız?
 3. İmaj alma ve kopyalama arasındaki farklı adli bilişim açısından yazınız?
 4. Mobil inceleme araçları nelerdir, bilgi veriniz?

Bilgi Güvenliği Dersi

 1. Risk ve risk yönetimi nedir açıklayınız?
 2. Puko modeli nedir açıklayınız?
 3. Kriptoloji, kriptograf ve kriptoanaliz nedir açıklayınız?
 4. Risk yönetimi yöntemleri nelerdir bilgi veriniz?
 5. Bilgi güvenliği yönetim standartları standartları nelerdir?
 6. Risk ve tehdit arasındaki farkı açıklayarak yazınız?
 7. Bilgi güvenliği nedir nasıl sağlanır anlatınız?
 8. Dahili tehdit unsurları nedir açıklayınız?

Bilişim Suçları Önleyici Tedbirler / Mücadele

 1. Bilişim suçları türleri nelerdir?
 2. Bilişim suçları işleme yöntemleri nelerdir?
 3. Virüs türleri hakkında bilgi veriniz?
 4. Şifre sağlama yöntemleri nelerdir? Dikkat edilecek noktalar nelerdir?
 5. “BURADAHERHANGİBİRMETİNVAR” metnini “DAHAKISABİRMETİN” anahtarını kullanarak sütun transpozisyonu yöntemi ile şifreleyiniz?
 6. Bilişim suçları ile mücadelede teknik ve altyapı sorunları nelerdir?
 7. Bilişim yoluyla işlenen suçlar nelerdir?
 8. Sahte hesap oluşturma kanun olarak bilişim suçu bakımından açıkla?
 9. 5651 log yönetimini anlatınız?
 10. Kimlik hırsızlığı ve oltalama saldırı çeşitleri nelerdir? Açıklayınız.(2018/Büt)
 11. Bilişim suçu işleme yöntemleri nelerdir?(2018/Büt)
 12. Bilişim suçları ile mücadelede teknik ve yöntemler nelerdir?(2018/Büt)
 13. Virüs çeşitleri nelerdir? Açıklayınız.(2018/Büt)
 14. Ülkemizde Siber Güvenlik çalışmalarını açıklayınız.(2018/Büt)
 15. Suç işleme yöntemleri nelerdir?
 16. Ülkemizde siber suçlar ile ilgili tedbirler?
 17. Bilişim suçları için alınması gereken tedbirler nelerdir?
 18. Kimlik hirsizligi ve ortalama nedir aciklayiniz?

Düşük Düzeyli Programlama (Assembly) Dersi

 1. Program nedir?
 2. Yazılım nedir?
 3. İşletim sistemi ile BIOS arasındaki farklar ?
 4. L1 bellek, L2 bellek, L3 bellek, kaydediciler,ana bellek hızları nedir, şekilde göstererek açıklayınız
 5. Assembler dilinin avantajları nelerdir?
 6. Gruplar, Talimlatlar tablosu ile ilişkili bir soru.
  Aşağıdaki kelimelerden talimat olanların karşısına T, komut olanların karşısına K yazınız.
  Örn: ENDP: T, MOV:K, CODE:T, DEC:K
 7. Assembler’da küçük bir programın icrası sonrası Ax=0, Bx=4, DX=?
 8. Eğer Ax 0 ise Cx’e 10 ekleyen değilse Dx’den 10 çıkartan assembly programını yazınız.
 9. Bir assembler kodu verilmiş, adreslemede kaç byte tuttuğu hesaplanmalı.
 10. Aşağıdaki listelerin bellekte kaç yer kaplar yanlarına yazınız?
  LISTE DB 5,05,00,0,?,??,45,27,125, -128, +127,
  LISTE DB 5,05,00,0,?,??,45,27,125, -128, +127, 345
  A5 = 1010 0101 , 0= 0000 0000 , 00= 0000 0000 şeklinde bellek te yer alır.
  VERI DB 5,5,5,5 yerine VERI DB 5 DUP (5) yazılmalı anlamı 5 tane 5 koy demek.
  VERI DB 5 DUP(5 DUP(3 DUP(10h), 2 DUP(12h))))
 11. Küçük bir program verilmiş buna göre AX te kaç vardır?
  Aşağıdaki program çalıştıktan sonra Ax kaydedicisinin ve C bayrağının değerleri ne olur? (Bence Ax=42h, C Flag=0 ;)
  MOV Ax, 16h
  MOV Cx, 3h
  LOOP
  ADD AX, 1Fh
  DEC Cx
  JNE LOOP
  ENDP

Güvenli Yazılım Geliştirme Dersi

 1. Güvenli yazılım geliştirme süreç ve fiillerini şekil üzerinde açıklayın
 2. Virüs nedir? Bir betik virüsü olarak Trojan Horse’u açıklayın?
 3. PHP, ASP.NET ve JSP hangi sunucularda çalışır güvenliğini sağlamak için neler yapılır?
 4. Ençok kullanılan veritabanları nelerdir? SQL Injection’a örnek verin?
 5. Güvenli yazılım nedir geliştirme süreçleri hakkında bilgi verin?
 6. SAMM modeli ve alt aşamaları hakkında bilgi verin?
 7. OWASP hakkında bilgi veriniz?
 8. Yazılımların son 25 yıldaki değişimi ve gelişimini günümüzün internet ve teknoloji  dünyasında tartışınız?
 9. Yazılım mimarı nedir, görev ve sorumluluklarını açıklayın?
 10. Use case, akış diyagramı ve sınıf yapısını açıklayınız?
 11. Spiral model ve akış modeli(waterfall) i karşılaştırarak açıklayınız?
 12. Alfa ve beta testlerinin güvenli yazılım geliştirmedeki önemini anlatın.
 13. Virüs nedir ? Malware nedir ? Fiziksel ve yazılımsal firewall’ları karşılaştırın.
 14. Android işletim sistemindeki uygulamalara yönelik güvenlik tedbirleri nelerdir.
 15. Web sunucularında kullanılan veritabanları, saldırı ve korunma yöntemlerini yazın

İleri Web Programcılığı Dersi

 1. Statik ve dinamik web sayfaları ve bu sayfaları oluşturmakta kullanılan programlama dilleri ve araçları hakkında bilgi vererek karşılaştırma yapınız?
 2. Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0 ı teknik açıdan karşılaştırarak farklarını yazınız?
 3. MySQL de veri tabanı bağlantısı yapma, kayıt listeleme, sıralama, ekleme vb. İşlemlerinin nasıl yapıldığını örnek kod yazarak gösteriniz?

İşletim Sistemleri Dersi

 1. Bir işletim sisteminin dosya sistemi kullanmasının temel amacı nedir? Açıklayınız
 2. Dosya sisteminde kullanıcı sınıfları nelerdir? Niçin kullanılır?
 3. Ext dosya sistemini kısaca açıklayınız
 4. NTFS dosya sistemini ext ile karşılaştırarak kısaca açıklayınız
 5. Dosya sistemindeki Blok bağlantısı nedir? Niye böyle bir yapıya ihtiyaç vardır? Açıklayınız.
 6. Çekirdeğin fonksiyonlarını açıklayınız (5 adet)
 7. Dispatcher’In görevlerini açıklayınız.
 8. Zamanlayıcı algoritmaların 4 çeşidini yazınız.
 9. Bir işletim sisteminde olması gereken özelliklerden en az 6 tanesini yazınız.
 10. Pardusun kamu kuruluşlarında kullanımının uzun vadede avantaj ve dez avantajlarını tartışın
 11. Semafor nedir?
 12. Deadlock nedir 3 örnek ile açıklayınız?
 13. İşletim sisteminin görevlerinden 5 tanesini yazınız?
 14. Görev yöneticisi nedir?
 15. Deadlock nedir, nasıl olur açıklayınız?
 16. Semafor nedir açıklayınız?
 17. Zamanlama algoritmalarını yazınız?
 18. Virüs antivirüs ve zararlı yazılım nedir açıklayınız?
 19. Wait ve Signal’i basit bir örnek vererek açıklayınız.
 20. Firewall nedir ?
 21. Bellek yönetimi nedir? Açıklayınız.
 22. Bir işletim sisteminde olması gereken özelliklerden 6 tanesini yazınız?
 23. Sanal bellek nedir? Açıklayınız.
 24. Semafor nedir? Açıklayınız.

İşletim Sistemleri Güvenliği Dersi

 1. İşletim sistemleri saldırı yöntemlerinden 4 tanesini yazarak açıklayınız?
 2. İşletim sistemi özelliklerinden 6 tanesini yazarak açıklayınız?
 3. İşletim sistemi çekirdeğinin sahip olması gereken özelliklerden 4 tanesini yazarak açıklayınız?
 4. Kablosuz güvenlik önlemlerinden 6 tanesini yazınız (sadece adları yazılacak, açıklama yapmaya gerek yok)
 5. Virüs, worm, zararlı yazılım nedir açıklayınız?

Mobil Güvenlik Dersi

 1. Manet ağların kritik güvenlik alt yapısı hakkında bilgi veriniz?
 2. Sosyal ağ nedir, analizi nasıl yapılır?
 3. Manet ağlara güvelik özellikleri ve saldırıları hakkında bilgi veriniz?
 4. Mobil kötücül yazılım tespit yöntemleri nelerdir açıklayınız?
 5. Twitter spam tespit yöntemleri nelerdir, açıklayınız?
 6. Malware dönüşüm teknikleri nelerdir açıklayınız?
 7. 1G-4G geçen süreci güvenlik açısından karşılaştırınız?
 8. Güvenli mobil yazılım geliştirme hakkında bilgi veriniz?

Yapay Zeka Dersi

 1. Adli Bilişim ya da güvenlikle alakalı bir problemi graf teorisiyle çözünüz .
 2. YZ’nin alt dallarını sıralayın
 3. Biometrik yöntemler nelerdir ve kullanım alanlarını sıralayın
 4. Farkettirmeden bir bilgi nasıl gizlenir ve geri nasıl elde edilir.
 5. Genetik algoritmanın çalışmasındaki unsurları açıklayınız

Bilişim Sistemleri

 1. Bilişim (enformasyon) sistemi nedir?
 2. Veri ve Bilgi nedir? İlişki ve farkları nelerdir?
 3. Elektronik ve mobil ticaret sistemleri
 4. Yazılım ve uygulama Arasındaki farklar
 5. Veri tabanı nedir?
 6. internet, intranet,extranet tanımı
 7. Yönetim Bilişim Sistemleri nedir?

Bilgi Çağında Pazarlama Eğitimi Dersi

 1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi,
 2. Medya stratejisi nasıl olmalıdır
 3. Üçüncü soruyu hatıramadım

Modern Karar Verme Teknikleri Dersi

 1. İlk iki ünitedeki hesaplamalardan sorabilirim dedi.
 2. ahp ile topsis arasında ki farklar
 3. analitik network sürecini diger yöntemlerden ayıran özellikler
 4. Prometee ile elektro ayıran özellikler nedir

Yazılım Geliştirme Modelleri Dersi

 1. Yazılımların son 25 yıldaki değişimi ve gelişimini günümüzün internet ve teknoloji dünyasında tartışınız
 2. Yazılım mimarı nedir, görev ve sorumluluklarını açıklayın
 3. Use case, akış diyagramı ve sınıf yapısını açıklayınız
 4. Spiral model ve akış modeli(waterfall) i karşılaştırarak açıklayınız

Meslek Etiği Dersi

 1. YBS tanımı örneklerle yapınız?
 2. Etik kavramının tanımı yapıp, ahlak kavramı ile farklarını açıklanız.
 3. Meslek Etiğinin Türkiyede ki gelişimi ve 1980 sonrası meydana gelen değişikliklerden bahsedeniz.

Kriptoloji Dersi (Ödev Konuları ile beraber)

 1. Güvenlik Amacıyla kullanılan Firewall nedir? En yaygın olarak kullanılan bir Firewall hakkında ayrıntılı bilgi veriniz. Kendi kurumunuzdan örnek vererek açıklayınız
 2. IP spoofing saldırısı nedir? Korunma yöntemleri nelerdir? Örneklerle anlatınız.
 3. GPRS Mimarisi nasıldır ve Güvenliği nasıl sağlanmaktadır.
 4. Elektronik imza nedir? Elektronik imzanın hukuksal boyutu. Güvenlik nasıl sağlanır.
 5. WiMAX ağlarda güvenlik nasıl sağlanmaktadır.
 6. IPv6 mimarisi nasıldır ve güvenliği nasıl sağlanmaktadır? Avrupa birliğinin konuya ilişkin çalışmaları nelerdir.
 7. Kartlı ödeme sistemleri nasıl çalışmaktadır ve güvenlik nasıl sağlanmaktadır?
 8. e-posta güvenliği için kullanılan yöntemler nelerdir?
 9. IDS nedir, türleri nelerdir, ne amaçla ve nasıl kullanılırlar, güvenliğe etkileri nelerdir?
 10. Elektronik delil nedir. Hukukda yeri nedir. Örnekler ile açıklanması
 11. VoIP(Voice over IP) güvenliği nasıl sağlanmaktadır.
 12. 3G Mimarisi Nasıldır ve Güvenliği nasıl sağlanmaktadır?
 13. Biyometrik sistem içeren ağlarda güvenlik nasıl sağlanmaktadır.
 14. Ağ Güvenliği için Web filteleme yaklaşımı nedir güvenlik nasıl sağlanır
 15. Bilişim suçları içinde kriptoloji nasıl ve ne şekilde kullanılır, Dava örnekleri ile açıklayalım (Dava bilgileri verilmeden).
 16. RFID ağlarda Güvenlik nasıl sağlanmaktadır?
 17. GPS Güvenliği Nasıl sağlanmaktadır.
 18. Bilişim Suçları Türkiye ve Dünyanın durumu (Ödev konusu hakkında mail ile görüşelim)
 19. Asimetrik şifreleme yöntemleri nelerdir? Seçtiğiniz bir tanesini ayrıntılı olarak açıklayınız.
 20. İnternet Yönlendirme Saldırısı (Internet Routing Attack) nedir? Korunma yöntemleri nelerdir?
 21. IDS nedir, türleri nelerdir, ne amaçla ve nasıl kullanılırlar, güvenliğe etkileri nelerdir?
 22. Bilişim suçları ve etik. Adli olarak incelenmesi. Hukukta örnek davalardan sunumlar.
 23. IPv6 mimarisi nasıldır ve güvenliği nasıl sağlanmaktadır?
 24. WiMAX ağlarda güvenlik nasıl sağlanmaktadır.
 25. Çapraz Site Betikleme saldırıları nedir, türleri nelerdir ve korunma yolları nelerdir?
 26. ZigBee ağların çalışma yapısı nasıldır, güvenlik nasıl sağlanır?
 27. Ülkemizde kripto cihazı üreten firmalar ve kripto cihazlarının tanıtımı. Kripto cihazı üretim durumumuzun dünya pazarındaki yeri.
 28. Ağ İzleme ve Kontrol programları nelerdir, nasıl çalışırlar, Seçtiğiniz bir tanesini ayrıntılı olarak açıklayınız.
 29. Akıllı TV’lerdeki güvenlik nasıl sağlanmaktadır.
 30. WWW’de güvenlik nasıl sağlanmaktadır. Sakıncalı kaynaklara ve kötü amaçlı yaklaşımlara karşı neler yapılmaktadır.

Bilgisayar ve Ağ Güvenliği Dersi

 1. Bilgisayar güvenliği nedir açıklayınız?
 2. Bilgisayar güvenliğinin zorlukları nelerdir?
 3. OSI’yi ağ güvenliği açısından inceleyiniz?
 4. Saldırı ağacını açıklayınız?
 5. Simetrik şifreleme ve simetrik blok şifreleme algoritmaları nelerdir, açıklayınız?
 6. Simetrik ve asimetrik şifreleme arasındaki farklar nelerdir?
 7. Açık anahtar  şifreleme (public cryptogprahy) hakkında bilgi veriniz?
 8. Ağ erişim kontolü yöntemleri hakkında bilgi veriniz?
 9. Kablosuz ağ güvenliği hakkında bilgi veriniz?
 10. Web güvenlik yaklaşımlarını yazınız?

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi

 1. Bilimsel araştırmalarda, bilgi kaynaklarından Bilimi hangi amaçla açıklayınız?
 2. Örnekleme yöntem ve tekniklerini açıklayınız?
 3. Özgünlük, Önem ve Yaygın Etkiyi açıklayınız?
 4. Nicel Araştırmalarda Hata, Güvenilirlik, Geçerlik, Güç, Anlamlılık ve Etki Büyüklüğünü açıklayınız?
 5. Etik ihlal davranışları açıklayınız?

Bilgisayar Ağları Dersi Çalışma Soruları

 1. Anahtarlamalı ağlar nelerdir? Açıklayınız. Birbirleri ile karşılaştırınız?
 2. Web Cache nedir? Açıklayınız.
 3. OSI’nin taşıma katmanında (transport layer) yapılan işleri detaylı açıklayınız?

Veri Madenciliği Dersi Çalışma Soruları

 1. Veriden bilgi keşfini açıklayınız?
 2. Karar ağacı nedir? Nasıl oluşturulur? Küçük bir veri kümesi örneği veriniz?
 3. Birliktelik kurallarını açıklayınız?
 4. Veri ön işleme adımları nelerdir?
 5. Sınıflandırma nedir açıklayınız. Örnek veriniz
 6. Bilgi keşfi nedir? Adımları nelerdir?
 7. Veriden bilgi keşfini açıklayınız?
 8. Demetleme K Means algoritmasını açıklayınız. Örnek veriniz

Adli Bilisim Inceleme Süreçleri

1. Adli bilisim nedir?
2. Delil poseti uzerinede yazilmasi gerekenleri maddeler ile yaziniz?
3. Raid 1 nedir? Sekil ile ciziniz.

Kriptoloji Dersi Çalışma Soruları

 1. Bilgi nedir?
 2. Kriptografi nedir?
 3. Kripto analiz nedir?
 4. Kripto nedir?
 5. Stenografi nedir?
 6. Kripto Haberleşme emniyeti nasıl sağlanır?
 7. Kripto güvenliği nasıl sağlanır?
 8. Dijital imzayı neden kullanırız?
 9. Simetrik algoritmalar ile asimetrik algoritmalarını karşılaştırınız?
 10. Vejenere tablosu çözümü?
 11. Günümüzde kullanılan kriptografik sistemler nelerdir? Örnek vererek açıklayınız?
 12. Sifreleme anahtarının 13 olduğu bir simetrik şifrelemede örn: “ABCDEFG….” metnini deşifre ediniz?

Ses ve Görüntü İnceleme Dersi (Düz: 11.17)

 1. Görüntü montaj tespiti incelemelerinde kullanılan kriterlerde 5 tanesini yazını ?
 2. Suça konu olmuş konuşmacıyı teşhis işlemlerinde işitsel incelemelerden 5 ölçüt yazınız ?
 3. Sesin süre frekans ve şiddet özelliklerini bir arada incelemeye yarayan çözümleme yöntemine ne ad verilir ?
 4. Adli görüntü ve fotoğraf karşılaştırmalarında , daha özelde ise yüz karşılaştırmalarında genel olarak kullanılan temel yöntemler nelerdir ?
 5. Adli ses teşhisi ne zamanlar gereklidir?

Nesne Yönelimli Programlama Dersi

 1. İstisna nedir? Açiklayiniz ?
 2. 1-60 arasi 5’ser 5’ser yazan programi while kullanarak yapiniz?
 3. Bir program parçacigi veriliyor. çiktisi soruluyor ?
 4. Private kapsüllemeyi anlatiniz ve örnek veriniz. basarilar.
 5. public abstract ve public class arasındaki fark nedir? (Ocak 2018)
 6. Bir program bloğu verildi ve çıktısı soruldu (Ocak 2018)
 7. Kalıtım yoluyla nesne oluşturma nedir örnekle açıklayınız (Ocak 2018)
 8. for döngüsüyle yazılacak ufak bir program soruldu (Ocak 2018)

Yazar: Özgür Koca

Yazar - Tankado.com

“Adli Bilişim Yüksek Lisans Programı Çalışma Soruları” için bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.