Uninstall Manager programı Pascal kaynak kodları

Lise yıllarında (1998) Pascal’da yazdığım uninstall manager programı. Herşeyin kodla yapıldığı dönemlerde yazdığım umutsuz programlardan birisi daha. Ardı gelmedi. Gelemedi. Windows’a geçtik. Programın öne çıkan teknik özellikleri şöyle; tab ile kontrol edilebilen metin kutusu düğme ve dosya listeleme nesnesi. Dizin içeriği özetini dosya türlerine göre özetleme. Program çalışması mantığı şöyle. Mevcut bir dizini alt dizinleri ile beraber kaydettikten sonra, dizine eklenen yeni dosya ve dizinleri tespit ederek silinmesi için seçenek sunuyor. MSDOS işletimi sisteminiz yoksa programı çalıştırmak için DOSBox’a ihtiyacınız var.
umanager
[Yükleme bulunamadı.]

Diğer ödev programlar için eski siteme (okoca.cjb.net) bakabilirsiniz. Programın ana kod bloğu şöyle.


begin
btc(0,15);window(1,1,80,25);clrscr;
lowvideo;
rectang(50,5,65,22,'t');rectang(68,5,79,22,'t');
rectang(1,1,80,3,'t');rectang(1,4,47,22,'t');
gtxy(3,25);
highvideo;tc(15);write('F1');lowvideo;write('- Yardm');
highvideo;tc(15);write('  F2');lowvideo;write('- Gncelle');
highvideo;tc(15);write('  F3');lowvideo;write('- KarŸlaŸtr');
highvideo;tc(15);write('  ENTER');lowvideo;write('- Listele');
highvideo;tc(15);write('   ESC');lowvideo;write('- €kŸ');
highvideo;gtxy(50,4);write('Dosya');gtxy(68,4);write('Hacim');
gtxy(3,21);tc(7);write('UnInstall Menager v1.0   OK - EKIM 98');
privateKey:=[#27,#13];
privateKey0:=[#59,#60,#61,#77,#75,#72,#80];
for f1:=6 to 19 do begin fname[f1]:='';;fsize[f1]:=0;end;
getdir(0,path); path:=path+'\*.*';

 repeat

  cikis:=inputboxSTR(3,2,75,0,0,15,15,privateKey0,privateKey,path,path);

  case cikis of
  13:begin
    boxclear;boxclear2;
    coff;
    degsifirla;
    window(1,1,80,25);
    ordinat:=6;
    counter:=6;

    findfirst(path,archive+hidden+readonly+systems,privates);

    error:=DosError;

    while error=0 do
    begin

      error:=DosError;

     if keypressed then
     begin
      tus:=readkey;
      if tus=#27 then exitprogram;
      if tus in [#3,#8,#79] then error:=1;
     end;

         if counter>=21 then
         begin
         boxclear2;
         btc(0,15);gtxy(5,6);write('Listeleniyor . . .');
         delay(25);
         coff;
         bc(1);window(51,6,64,21);clrscr;
         window(69,6,78,21);clrscr;
         window(1,1,80,25);

          for f1:=6 to 21 do
          begin
           sizef:=fsize[f1];
           if fsize[f1]=21 }

     name:= privates.name;
     size:= privates.size;
     procount(name,size);
     allsize:=allsize+privates.size;

     findnext(privates);
     counter:=counter+1;

      if counter>21 then
      begin
      for f1:=7 to 21 do
      begin
       fname[f1-1]:=fname[f1];
       fsize[f1-1]:=fsize[f1];
      end;
      fname[21]:=privates.name;
      fsize[21]:=privates.size;
      end { counter>21 then}
      else
      begin
      fname[counter]:=privates.name;
      fsize[counter]:=privates.size;
      end; { counte>21 else}

    end; { while do}

       if fsize[7]=0 then
       begin
       tc(11);beep(510,510);
       gtxy(51,6);write('Bulunamad...');
       gtxy(77,6);write('-');
       end
       else
        begin
         if counter         begin
         boxclear2;
         btc(0,15);gtxy(5,6);write('Listeleniyor . . .');
         delay(600);
         bc(1);window(51,6,64,21);clrscr;
         window(69,6,78,21);clrscr;
         window(1,1,80,25);

          for f1:=7 to counter do
          begin
           sizef:=fsize[f1];
           if fsize[f1]           else
            begin
             birim:=true;
             sizef:=round(fsize[f1]/1000);
            end;
           tc(11);gtxy(51,f1-1);write(fname[f1]);
           tc(10);gtxy(69,f1-1);write(sizef:8);
           tc(11);if birim then write(' K')
                   else begin tc(15);write(' B');end;

          end; { for f1 6 to 21}
         end; { if counter<=21}
        end;

       boxclear2;
       prowrite(allsize);

    end;{ case cikis=13}

  60:begin
    savescreen(crt1);
     btc(0,15);
     effectrectang(10,2,70,15,15);
      gtxy(13,4);write('Gncellenecek Olan:');
      gtxy(16,6);write(path);
      path2:=path;

      for f1:=length(path2) downto 1 do
      begin
       if path2[f1]<>'\' then delete(path2,f1,1)
                else f1:=1;
      end;

     btc(0,15);window(13,8,69,8);clrscr;
     write(path2);

      findfirst(path,archive+hidden+readonly+systems,privates);
      coff;
      dosay:=0;
      dosize:=0;
      doserror:=0;
      btc(0,15);window(13+length(path2),8,69,8);clrscr;
      error:=doserror;
      recdeg0;

      while error=0 do
       begin
       filename[dosay]:=privates.name;
       filesize[dosay]:=privates.size;

        error:=doserror;
        dosay:=dosay+1;

         if keypressed then
         begin
          tus:=readkey;
          if tus in [#3,#8,#79,#27] then error:=1;
         end;

        dosize:=dosize+privates.size;
        clrscr;write(privates.name);
        findnext(privates);
       end;

      window(1,1,80,25);btc(0,15);
      gtxy(16,10);
      tc(15);write(dosay);
      tc(11);write(' Adet Dosyada Toplam ');
      tc(15);write(dosize);
      tc(11);write(' Byte gncelleniyor');

      recsave(path);

      tc(7+16);gtxy(32,13);write('Bir tuŸa basn . . .');

    repeat
     tus:=readkey;
    until tus<>#0;
    getscreen(crt1);
    end;

  27:exitprogram;

  end; {case cikis of }

 until cikis=59;

end.

Yazar: Özgür Koca

Yazar - Tankado.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.