Uninstall Manager programı Pascal kaynak kodları

Lise yıllarında (1998) Pascal’da yazdığım uninstall manager programı. Herşeyin kodla yapıldığı dönemlerde yazdığım umutsuz programlardan birisi daha. Ardı gelmedi. Gelemedi. Windows’a geçtik. Programın öne çıkan teknik özellikleri şöyle; tab ile kontrol edilebilen metin kutusu düğme ve dosya listeleme nesnesi. Dizin içeriği özetini dosya türlerine göre özetleme. Program çalışması mantığı şöyle. Mevcut bir dizini alt dizinleri ile beraber kaydettikten sonra, dizine eklenen yeni dosya ve dizinleri tespit ederek silinmesi için seçenek sunuyor. MSDOS işletimi sisteminiz yoksa programı çalıştırmak için DOSBox’a ihtiyacınız var.
umanager
[Yükleme bulunamadı.]

Diğer ödev programlar için eski siteme (okoca.cjb.net) bakabilirsiniz. Programın ana kod bloğu şöyle.

beginbtc(0,15);window(1,1,80,25);clrscr;lowvideo;rectang(50,5,65,22,'t');rectang(68,5,79,22,'t');rectang(1,1,80,3,'t');rectang(1,4,47,22,'t');gtxy(3,25);highvideo;tc(15);write('F1');lowvideo;write('- Yardm');highvideo;tc(15);write('  F2');lowvideo;write('- Gncelle');highvideo;tc(15);write('  F3');lowvideo;write('- KarŸlaŸtr');highvideo;tc(15);write('  ENTER');lowvideo;write('- Listele');highvideo;tc(15);write('   ESC');lowvideo;write('- €kŸ');highvideo;gtxy(50,4);write('Dosya');gtxy(68,4);write('Hacim');gtxy(3,21);tc(7);write('UnInstall Menager v1.0   OK - EKIM 98');privateKey:=[#27,#13];privateKey0:=[#59,#60,#61,#77,#75,#72,#80];for f1:=6 to 19 do begin fname[f1]:='';;fsize[f1]:=0;end;getdir(0,path); path:=path+'\*.*'; repeat  cikis:=inputboxSTR(3,2,75,0,0,15,15,privateKey0,privateKey,path,path);  case cikis of  13:begin    boxclear;boxclear2;    coff;    degsifirla;    window(1,1,80,25);    ordinat:=6;    counter:=6;    findfirst(path,archive+hidden+readonly+systems,privates);    error:=DosError;    while error=0 do    begin      error:=DosError;     if keypressed then     begin      tus:=readkey;      if tus=#27 then exitprogram;      if tus in [#3,#8,#79] then error:=1;     end;         if counter>=21 then         begin         boxclear2;         btc(0,15);gtxy(5,6);write('Listeleniyor . . .');         delay(25);         coff;         bc(1);window(51,6,64,21);clrscr;         window(69,6,78,21);clrscr;         window(1,1,80,25);          for f1:=6 to 21 do          begin           sizef:=fsize[f1];           if fsize[f1]=21 }     name:= privates.name;     size:= privates.size;     procount(name,size);     allsize:=allsize+privates.size;     findnext(privates);     counter:=counter+1;      if counter>21 then      begin      for f1:=7 to 21 do      begin       fname[f1-1]:=fname[f1];       fsize[f1-1]:=fsize[f1];      end;      fname[21]:=privates.name;      fsize[21]:=privates.size;      end { counter>21 then}      else      begin      fname[counter]:=privates.name;      fsize[counter]:=privates.size;      end; { counte>21 else}    end; { while do}       if fsize[7]=0 then       begin       tc(11);beep(510,510);       gtxy(51,6);write('Bulunamad...');       gtxy(77,6);write('-');       end       else        begin         if counter         begin         boxclear2;         btc(0,15);gtxy(5,6);write('Listeleniyor . . .');         delay(600);         bc(1);window(51,6,64,21);clrscr;         window(69,6,78,21);clrscr;         window(1,1,80,25);          for f1:=7 to counter do          begin           sizef:=fsize[f1];           if fsize[f1]           else            begin             birim:=true;             sizef:=round(fsize[f1]/1000);            end;           tc(11);gtxy(51,f1-1);write(fname[f1]);           tc(10);gtxy(69,f1-1);write(sizef:8);           tc(11);if birim then write(' K')                   else begin tc(15);write(' B');end;          end; { for f1 6 to 21}         end; { if counter<=21}        end;       boxclear2;       prowrite(allsize);    end;{ case cikis=13}  60:begin    savescreen(crt1);     btc(0,15);     effectrectang(10,2,70,15,15);      gtxy(13,4);write('Gncellenecek Olan:');      gtxy(16,6);write(path);      path2:=path;      for f1:=length(path2) downto 1 do      begin       if path2[f1]<>'\' then delete(path2,f1,1)                else f1:=1;      end;     btc(0,15);window(13,8,69,8);clrscr;     write(path2);      findfirst(path,archive+hidden+readonly+systems,privates);      coff;      dosay:=0;      dosize:=0;      doserror:=0;      btc(0,15);window(13+length(path2),8,69,8);clrscr;      error:=doserror;      recdeg0;      while error=0 do       begin       filename[dosay]:=privates.name;       filesize[dosay]:=privates.size;        error:=doserror;        dosay:=dosay+1;         if keypressed then         begin          tus:=readkey;          if tus in [#3,#8,#79,#27] then error:=1;         end;        dosize:=dosize+privates.size;        clrscr;write(privates.name);        findnext(privates);       end;      window(1,1,80,25);btc(0,15);      gtxy(16,10);      tc(15);write(dosay);      tc(11);write(' Adet Dosyada Toplam ');      tc(15);write(dosize);      tc(11);write(' Byte gncelleniyor');      recsave(path);      tc(7+16);gtxy(32,13);write('Bir tuŸa basn . . .');    repeat     tus:=readkey;    until tus<>#0;    getscreen(crt1);    end;  27:exitprogram;  end; {case cikis of } until cikis=59;end.

Yazar: Özgür Koca

Yazar - Tankado.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.