TStringGrid Hücrelerinin Seçimini Kaldırmak

TStringGrid nesnesi varsayılan olarak seçili hücrelerini mavi renkle ışıklandırıyor bunu istemiyorsanız aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);var  grRect: TGridRect;begin  grRect.Left := -1;  grRect.Top := -1;  grRect.Right := -1;  grRect.Bottom := -1;  StringGrid1.Selection := grRect;end;