TStringGrid Hücrelerinin Seçimini Kaldırmak

TStringGrid nesnesi varsayılan olarak seçili hücrelerini mavi renkle ışıklandırıyor bunu istemiyorsanız aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  grRect: TGridRect;
begin
  grRect.Left := -1;
  grRect.Top := -1;
  grRect.Right := -1;
  grRect.Bottom := -1;
  StringGrid1.Selection := grRect;
end;