Tristörün sağlamlık kontrolü nasıl yapılır

1

Sağlam tristörün A-K uçları arası her iki yönde sonsuz direnç göstermesi gerekir.

3

Sağlam tristörün G-A uçları arası her iki yönde de sonsuz direnç göstermesi gerekir.

2Tristörün G-K uçları doğru polarize edildiğinde küçük direnç, ters polarize edildiğinde se sonsuz direnç göstermesi gerekir.