Kablosuz Ağ Cihazlarını Verimli Şekilde Konumlandırmak

En iyi kablosuz sinyal kalitesi için Raspberry Pi veya kablosuz erişim noktasının yerini ayarlamak istiyorsanız anlık olarak link bilgilerini görüntüleyebileceğiniz şöyle bir komut kullanabilirsiniz. Cihazların fiziksel yeri kadar etraflarındaki eşyaları da bir radyo frekans engeli olarak düşünmeli, varsa cihazların antenlerinin yönünü de hesaba katmalısınız:

pi@raspberry ~ $ watch -n 1 cat /proc/net/wireless
Every 1.0s: cat /proc/net/wireless                                                                                         Sun Mar 27 16:56:44 2016
Inter-| sta-|   Quality        |   Discarded packets          | Missed | WE
 face | tus | link level noise |  nwid  crypt   frag  retry   | beacon | 22
 wlan0: 0000   63. -47. -256        0      0      0      0      3        0

Yukarıdaki komut, her saniyede bir kablosuz ağ adaptörünüzün sinyal ve gürültü durumunu izleyerek, cihazlarınızı (Raspberry Pi ve kablosuz erişim noktanızın yeri ve anten yönü) en iyi sinyal değerlerini elde edecek şekilde konumlandırmanıza yardım edebilir.

Yukarıdaki çıktıda yer alan Quality sütunundaki link değeri , 100 üzerinden sinyal seviyesini ifade etmektedir. Level değeri ise dB (desibel)  cinsinden, yayını yapan cihazın elektriksel sinyal şiddetini ifade etmektedir. Bu değer negatif desibel cinsinden olduğu için küçük olması daha iyi bir sinyal kalitesi anlamına gelir. Örneğin -30 değeri -47 değerinden daha güçlü bir sinyali ifade eder. Ekrandan çıkmak için Ctrl+C tuş bileşimini kullanabilirsiniz.

Sinyal kalitesini daha okunaklı bir ekranda görmek isterseniz aşağıdaki komut satırını kullanabilirsiniz:

pi@raspberry ~ $ watch -n 1 "awk 'NR==3 {print \"WiFi Sinyal Kalitesi = \" \$3 \"00 %\"}''' /proc/net/wireless"
WiFi Sinyal Kalitesi = 87.00 %

Yazar: Özgür Koca

Yazar - Tankado.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.