Dâhili Kablosuz Ağ Arabirimi ile Ağa/İnternete Bağlanmak

Rapbian Wheezzy dağıtımı ile birlikte, raspi-config aracına kablosuz ağ yapılandırma seçeneği eklenmiştir. raspi-config aracını çalıştırarak “Network Options” menü seçeneği altındaki “Wi-fi” seçeneği ile kablosuz ağ bağlantısını yapılandırabilirsiniz. Ekrana gelecek arabirim size SSID (yayın adları) yani bağlanmak istediğiniz kablosuz ağın adını ve parolasını soracaktır.

raspi-config kablosuz ağ yapılandırma ekranı

Eğer bağlanmak istediğiniz kablosuz ağının adını (SSID) bilmiyorsanız, Raspbery Pi’ın kapsama alanındaki erişim noktalarını listeletmek için iwlist aracından faydalanabilirsiniz. Aşağıdaki komutlar sırasıyla eğer varsa Wi-Fi’ın çekirdek tarafından blokesini kaldırıp arabirimi etkinleştirecek ve etraftaki kablosuz ağları listeleyecektir.

pi@raspberry:~ $ sudo rfkill unblock wifi
pi@raspberry:~ $ sudo ifconfig wlan0 up
pi@raspberry:~ $ sudo iwlist wlan0 scan

scan seçeneği çok detaylı bir listeleme yapar. Sadece yayın adlarını ve sinyal güçlerini listeletmek için grep argümanından aşağıdaki gibi faydalanabilirsiniz:

pi@raspberry:~ $ sudo iwlist wlan0 scan | grep 'ESSID\|Quality'

raspi-config aracı ile kablosuz ağ bağlantısını yapılandırdıktan sonra mevcut yapılandırmayı görüntülemek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

pi@raspberry:~ $ iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11  ESSID:"BTA-AP1"
          Mode:Managed  Frequency:2.472 GHz 
          Access Point: 74:EA:3A:AF:C9:A0
          Bit Rate=24 Mb/s   Tx-Power=31 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
          Link Quality=40/70  Signal level=-70 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0

Yukarıdaki ekran çıktısında Raspberry Pi’ın BTA-AP1 adlı kablosuz erişim noktasına 24Mbit hızında bağlı olduğu ve sinyal kalitesinin %40 olduğu görülmektedir. Kablosuz ağ arabiriminin TCP/IP yapılandırmasını görüntülemek için ifconfig aracı, kablosuz ağ arabirim kartının adı olan wlan0 argümanı ile aşağıdaki gibi kullanılabilir:

pi@raspberry:~ $ ifconfig wlan0
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 11.0.116.81  netmask 255.0.0.0  broadcast 11.255.255.255
        inet6 fe80::1870:7e72:784d:5b74  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:96:f0:c5  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 149  bytes 11707 (11.4 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 48  bytes 8246 (8.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

Burada Raspberry Pi’ın kablosuz ağ üzerinde 11.0.116.81 ip adresi ile var olduğu gözükmektedir. Eğer internet bağlantısını sınamak isterseniz aşağıdaki gibi basitçe bir ping isteği gönderebilirsiniz.

Raspberry Pi 3B+ ve Kablosuz Ağ Regülasyonu

Raspberry Pi 3B+ modeli 5G teknolojisini destekleyen bir kablosuz ağ arabirimine sahiptir. Yasal mevzuat gereği Raspberry Pi’ın ülke kodunu tanımlayıncaya kadar kablosuz ağ pasif durumdadır[1]. Ülke kodunu tanımlamak için raspi-config aracını çalıştırarak, Localization Options altındaki Change Wi-fi country seçeneği ile kablosuz ağı kullanmakta olduğunuz ülkeyi seçin. Böylece Raspberry Pi o ülkede izin verilen kablosuz ağ sinyal gücünü ve diğer standartları ayarlayabilecektir.


[1] Raspberry Pi 3B+ kablosuz ağ yasal düzenlemesi – http://tiny.cc/rpi-wlan-regulation

Yazar: Özgür Koca

Yazar - Tankado.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.