Tristörün sağlamlık kontrolü nasıl yapılır

1

Sağlam tristörün A-K uçları arası her iki yönde sonsuz direnç göstermesi gerekir.

3

Sağlam tristörün G-A uçları arası her iki yönde de sonsuz direnç göstermesi gerekir.

2Tristörün G-K uçları doğru polarize edildiğinde küçük direnç, ters polarize edildiğinde se sonsuz direnç göstermesi gerekir.

FET ve MOSFET’in avometre ile sağlamlık kontrolünün yapılması

fet-mosfetjSağlam FET transistörün kaynak (source) – oluk (drain) arası her iki yönde de küçük direnç gösterir. Aynı zamanda G – D ve G – S uçları arası bir yönde küçük direnç diğer yönde sonsuz direnç gösteriyorsa sağlamdır. Bunun haricindeki durumlarda transistörümüz bozuktur. MOSFET transistörün kontrolü de aynı şekilde yapılır.

Centos da TCP/IP yapılandırması nasıl yapılır?

Centos ethernet kartlarının yapılandırma bilgilerini /etc/sysconfig/network-scripts/ dizininde saklar. İlgili dosyayı (hangi ethernet kartını ayarlayacaksanız) aşağıdaki şekilde düzenleyerek TCP/IP yapılandırmasını gerçekleştirebilirsiniz. Burada ifcfg-eth0 dosyası sistemdeki 1. ethernet kartını işaret etmektedir.

# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
# vi ifcfg-eth0

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
HWADDR=00:30:48:56:A6:2E
IPADDR=192.168.0.10
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
USERCTL=no

Bu örnekte eth0 ethernet kartının IP adresi 192.168.0.10 olarak ayarlanmıştır. BOOTPROTO anahtarını dhcp olarak ayarlarsanız IP adresi ağdaki DHCP sunucusu tarafından otomatik olarak atanır. ONBOOT‘u yes yaptık bu sayede sistem boot edilirken eth0 da etkinleştirilecek. USERCTL ile root yetkisine sahip olmayan kullanıcıların eth0‘o konfigüre edememesini sağladık.

Okumaya devam et “Centos da TCP/IP yapılandırması nasıl yapılır?”