Centos da TCP/IP yapılandırması nasıl yapılır?

Centos ethernet kartlarının yapılandırma bilgilerini /etc/sysconfig/network-scripts/ dizininde saklar. İlgili dosyayı (hangi ethernet kartını ayarlayacaksanız) aşağıdaki şekilde düzenleyerek TCP/IP yapılandırmasını gerçekleştirebilirsiniz. Burada ifcfg-eth0 dosyası sistemdeki 1. ethernet kartını işaret etmektedir.

# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
# vi ifcfg-eth0

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
HWADDR=00:30:48:56:A6:2E
IPADDR=192.168.0.10
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
USERCTL=no

Bu örnekte eth0 ethernet kartının IP adresi 192.168.0.10 olarak ayarlanmıştır. BOOTPROTO anahtarını dhcp olarak ayarlarsanız IP adresi ağdaki DHCP sunucusu tarafından otomatik olarak atanır. ONBOOT‘u yes yaptık bu sayede sistem boot edilirken eth0 da etkinleştirilecek. USERCTL ile root yetkisine sahip olmayan kullanıcıların eth0‘o konfigüre edememesini sağladık.

Okumaya devam et “Centos da TCP/IP yapılandırması nasıl yapılır?”