Linux için Yedekleme Betikleri

Konsoldan veya cronjob görevi olarak kullanabileceğiniz yedekleme betikleri.

MySQL veritabanını yedeklemek:

#!/bin/bash
MYDATE=$(date +%d-%m-%Y-%I-%M)
wall Lokal veri tabanlari yedeklenmeye baslandi.
mysqldump tankado -u tankado –password=pwdXXX > tankado.sql
tar -zcf tankado.sql.tar.gz tankado.sql
rm -rf tankado.sql
mv tankado.sql.tar.gz /home/okoca/Desktop/Backups/Local-Databases/$MYDATE-tankado.sql.tar.gz
cd /home/okoca/Desktop/Backups/Local-Databases/
chmod 400 $MYDATE-tankado.sql.tar.gz

TOTALSIZE=$(du -hs .)
wall <<EOF
Lokal veri tabanlarinin yedeklenmesi tamamlandi.
Local-Databases boyutu $TOTALSIZE

EOF

Okumaya devam et “Linux için Yedekleme Betikleri”