SSH ile ters tünel açmak (reverse ssh)

Ters tünel güvenlik duvarı veya nat arkasındaki bilgisayarlara bağlanabilmek için kullanılıyor. İşin ana fikri şu; biz güvenlik duvarı arkasına bir bağlantı açamayabiliriz fakat o bize açabilir. Yani bağlantıyı ilk başlatan karşı taraf olursa bağlantı gerçekleşir. SSH ile ters tünel açmak için -R parametresi kullanılıyor. Bu parametrenin başında öncelikle tünel açılacak karşı tarafın ip:port tanımı yapılıyor. Aşağıdaki şekilden de görebileceğiniz gibi senaryomuzda Bilgisayar-1 ve Bilgisayar-2 söz konusu. Bilgisayar-1 duvar arkasında yer alıyor. Bağlantıyı başlatacak olan da bu bilgisayar. Bu örnekte her iki tarafta da SSH sunucusunun bulunması gerekiyor aksi takdirde tünel açılamayacaktır. Şekli inceleyin.

reverse_tunnel

Okumaya devam et “SSH ile ters tünel açmak (reverse ssh)”

Bash scriptlerinde renkli çıktı kullanmak

Bash script’lerinizin ekran çıktılarını renklendirmek için tput programını kullanabilirsiniz.  Konsolda renkli çıktılar elde etmek için terminal renk kodlarını da kullanabilirsiniz.  Terminal renk kodları daha eski ve  hızlı çalışmasına rağmen, kodlamadaki zorluk ve kodun okunurluğunu düşürmesi nedeniyle ileri düzey kullanıcılar tarafından tercih edilir. tput aracı ile daha kolay ve daha anlaşılır kodlar yazmak mümkündür.

Aşağıdaki örnekten renk kodlarının nasıl uygulandığını görebilirsiniz:

#!/bin/bash
# tputcolors

# Text color variables
txtund=$(tput sgr 0 1)     # Underline
txtbld=$(tput bold)       # Bold
bldred=${txtbld}$(tput setaf 1) # red
bldblu=${txtbld}$(tput setaf 4) # blue
bldwht=${txtbld}$(tput setaf 7) # white
txtrst=$(tput sgr0)       # Reset
info=${bldwht}*${txtrst}    # Feedback
pass=${bldblu}*${txtrst}
warn=${bldred}!${txtrst}

echo
echo -e "$(tput bold) norm   kalin  acizgi  tput-renk-komutu$(tput sgr0)"

for i in $(seq 1 7); do
 echo " $(tput setaf $i)Text$(tput sgr0)    $(tput bold)$(tput setaf $i)Text$(tput sgr0)  $(tput sgr 0 1)$(tput setaf $i)Text$(tput sgr0)     $(tput setaf $i)"
done

echo ' Kalin      $(tput bold)'
echo ' Alticizili    $(tput sgr 0 1)'
echo ' Normal      $(tput sgr0)'
echo


Yukarıdaki script’in ekran çıktısı:

Kaynak: http://linuxtidbits.wordpress.com/2008/08/11/output-color-on-bash-scripts/