Ares (Proteus v7.4) ile baskı devre hazırlamak

Proteus 7.4 SP3 – ARES çalışmaya başlamadan önce yapılacak ayarlamalar.

Çalışma alanı genişliğini ayarlamak için;

  1. System -> Set Work Area menü seçeneğine tıklatın ve boyutları girin
  2. Board Edge katmanını seçili hale getirin
  3. Araç çubuğundan 2D Graphics Box aracını alarak PCB’nin büyüklüğünü tanımlayın

Tek katman baskı devre çalışması yapmak için;

  1. System -> Set Layer Pairs ekranından tüm katmanları “Bottom Copper” olarak ayarlayın.
  2. Tools->Design Rule Manager->Net Classes sekmesindeki “Net Class” adlı açılır listeden Power‘ı seçin
  3.  “Layer Assigment for Autorouting” bölümündeki “Pair1 Horizontal” ve “Vertical” taktiklerini “Bottom Copper” olarak ayarlayın.
  4. Aynı penceredeki “Net Class” açılır listesinden Signal‘i seçerek aynı işlemi buraya da uygulayın.
  5. Pair1 katmanları “Bottom Copper” olarak ayarlayın