OWAST Amass domain istihbarat aracı tanıyalım

OWASP Amass, açık kaynak bilgi toplama ve aktif keşif teknikleri kullanarak saldırı hedeflerinin ağ haritalamasını ve harici varlık keşfini gerçekleştirir. Aracın alt alan adlarını bulmak için kullandığı tekniklere buradan bakabilirsiniz. Bir OWASP projesi olan Amass, açık kaynak istihbaratı (OSINT) alanında kullanılan önemli blueteam araçlarından birisidir. Go dilinde yazılmış olan aracın temel odağı alan adı (domain name) istihbaratı ve keşfi yapmaktır.

OWASP Amass aracı, veri kaynaklarını kazıyarak, özyinelemeli kaba kuvvet uygulayarak, web arşivlerini tarayarak, adlara izin vererek/değiştirerek ve ters DNS taraması yaparak alt alan adlarını elde eder. Ek olarak, Amass, ilişkili ağ bloklarını ve ASN’leri keşfetmek için çözümleme sırasında elde edilen IP adreslerini kullanır. Tüm bilgiler daha sonra hedef ağların haritalarını oluşturmak için kullanılır. Amass’in kullandığı araştırma ve keşif teknikleri şunlardır:

 • Değişiklik/Permutasyon: Bulunan alt alan adlarında ilkel değişiklikler (dev1 <-> dev2). musteri1.domain.com gibi bir alt alan gördüğünde musteri2.domain.com gibi sırasal alt alanları da tarar.
 • Bulanık etiket/string arama: Ekleme çıkarma (dev <-> dav). dev.domain.com gibi bir alt alan gördüğünde basit harf değişiklikeri ile olası alt domainleri bulmayı dener.
 • Özeyineli kaba kuvvet: API’ler ve WEB arşivlerini araştırma. wayback.com ve archiveit.com gibi arşivlerden alt domain araştırması yapar. Keşif yaptığı veri kaynakları aşağıda yer alıyor. Bunlardan bazıları API key’e ihtiyaç duyan limitli servislerdir.
 • Aktif teknikler: HTTP TLS/SSL sertifikalarını indirme. Common Name kısmında altalan adı bilgileri yer alır.
 • Zones: Zone transferi ve zone walking (NSEC kayıtları).
 • Public kaynaklar: Web arşivleri, pastebin, version control ve sosyal medya web siteleri.
 • Certificate Transparancey (CT) logs’ları: CT sertifikanın güvenli ya da zararlı olup olmadığını doğrulamak ve sertifikaları takip etmek için kullanılan bir framework’tür. Domain için tanımlanmış sertifikaları kullanarak keşif yapmaya çalışır.
 • HTTP CSP (Content Security Policy) başlıkları: Poliçelere alt alanlar (sub domains) da dahil edildiğinde CSS saldırılarından korunmak için burada beyaz listeye alınırlar. Bu beyaz listelerde amass için bir veri kaynağı oluşturur.

Amass’ın araştırma ve keşif yaparken kullandığı veri kaynakları aşağıda yer alıyor. amass’ın halihazırdaki veri kaynaklarını ve kullanılabilirlik durumlarını görmek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

Amass 50 civarında veri kaynağını kullanabilir, bunlardan bazıları ücretsiz, bazıları deneme kullanımına sahip bazıları da oldukça pahalı servislerdir. En başarılı veri kaynaklarını takip etmek için komutlarınıza -src parametresini ekleyebilirsiniz. Böylece hangi kaynağın ne sıklıkla sonuç döndürdüğünü takip edebilirsiniz.

TeknikVeri Kaynağı
API’ler360PassiveDNS, Ahrefs, AnubisDB, BinaryEdge, BufferOver, BuiltWith, C99, Chaos, CIRCL, Cloudflare, DNSDB, DNSRepo, Detectify, FOFA, FullHunt, GitHub, GitLab, Greynoise, HackerTarget, Hunter, IntelX, LeakIX, Maltiverse, Mnemonic, N45HT, PassiveTotal, PentestTools, Quake, Shodan, SonarSearch, Spamhaus, Spyse, Sublist3rAPI, ThreatBook, ThreatCrowd, ThreatMiner, Twitter, URLScan, VirusTotal, ZETAlytics, ZoomEye
SertifikalarActive pulls (optional), Censys, CertSpotter, Crtsh, Digitorus, FacebookCT, GoogleCT
DNSBrute forcing, Reverse DNS sweeping, NSEC zone walking, Zone transfers, FQDN alterations/permutations, FQDN Similarity-based Guessing
YönlendirmeARIN, BGPTools, BGPView, IPdata, IPinfo, NetworksDB, RADb, Robtex, ShadowServer, TeamCymru
ScrapingAbuseIPDB, Ask, Baidu, Bing, DNSDumpster, DuckDuckGo, Gists, HackerOne, HyperStat, IPv4Info, PKey, RapidDNS, Riddler, Searchcode, Searx, SiteDossier, Yahoo
Web ArşivleriAlienVault, AskDNS, DNSlytics, ONYPHE, SecurityTrails, SpyOnWeb, Umbrella, WhoisXMLAPI
WHOIS kayıtlarıAlienVault, AskDNS, DNSlytics, ONYPHE, SecurityTrails, SpyOnWeb, Umbrella, WhoisXMLAPI

Amass oldukça kapsamlı ve gelişmiş bir araçtır. Araç kendi içinde intel, enum, viz, track ve db olmak üzere 5 alt komutu barındırır. intel komutu hedef üzerinde keşif yapar. Hedef için başlangıç noktası belirlemek için faydalıdır. enum olası saldırı noktalarını belirlemek için hedefin haritasını çıkartır. viz elde edilen sonuçları görselleştirerek daha iyi bir analiz yapılmasına yardımcı olur. track hedef üzerinde zamanla oluşan değişiklikleri takip etmek ve karşılaştırmak için kullanılır. amass tüm istihbarat ve tarama sonuçlarını kendi veritabanına kaydeder. db alt komutu ise bu veritabanına erişmek ve sorgulama yapmak için kullanılır. amass’in tüm komut ve seçeneklerine ulaşmak için döküman sayfasına bakabilirsiniz. Bu başlıkta sadece temel kullanımlarını örneklendireceğim.

Amass Alt Komutları

 • amass intel: Kök alan adlarını (alt domain’ler değil), ASN’leri keşfeder, reverse WHOIS & DNS sorguları yapar. Hedef organizasyonun araştırılması için açık kaynak istihbaratı yapar.
 • amass enum: Altalanları keşfetme, hızlı mod (passive), normal mod, DNS resolution/validation tekniklerini kullanarak İnternet’e açık sistemlerin DNS kayıtlarını çıkartır ve haritalamasını yapar.
 • amass viz: Görsel grafikler oluşturur, görsel inceleme için iyidir. Maltego’yu destekler. Yapılan keşif ve araştırmaların görsel bir diyagramını oluşturur.
 • amass track: Taramalar arasında tarihsel karşılaştırma yapmayı, yeni veya güncellenmiş varlıkları görmeyi sağlar.
 • amass db: Amass yaptığı tüm aktif ve pasif keşifleri kendi veritabanında saklar. Bu kayıtlara daha sonradan erişmek için db komutu kullanılır.

intel komutu

Amass intel alt komutu/modülü, kuruluş/organizasyon hakkında açık kaynak istihbaratı toplamaya yardımcı olabilir ve kuruluşla ilişkili daha fazla kök etki alanı (root domain name) adı bulmanıza olanak tanır. Bu alt komutun mevcut seçeneklerini görmek için, onu terminale yazmanız yeterlidir:

Bu noktada, Amass’ın bir başka büyük avantajının, tüm alt komutların argüman tutarlılığını korumaya çalışması olduğunu belirtmekte fayda var. İlerleyen paragraflarda alt komutların parametreleri yer alıyor, çoğunun ortak kullanıldığını görebilirsiniz. Aşağıdaki şema amass intel’in çalışma mantığını temel olarak göstermektedir.

Bu alt komut, Amass’ın yapılandırma dosyasında açıkça devre dışı bırakılmadığı sürece, kuruluşa ait istihbarat ve üst etki alanlarını elde etmek için varsayılan olarak WHOIS ve IPv4Info gibi bir dizi bilgi toplama tekniği ve veri kaynağı kullanacaktır. GitHub deposunda örnek bir Amass yapılandırma dosyası mevcuttur.

Veri kaynaklarına manuel olarak göz atarak da yukarıdaki sonuçların bazılarını onaylayabilirsiniz. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, “OWASP Foundation” için ters Whois araması yaptık ve ViewDNS’e (aynı zamanda Amass’ın veri kaynaklarından biridir) benzer alan adları sorduk:

https://viewdns.info/reversewhois/?q=owasp%20foundation

Amass intel ile arama yaparken, her zaman daha fazla yapılandırma seçeneğiyle çalıştırabilirsiniz, örneğin –active argümanı ile zone transferi dener ve bilgileri çıkarmak için SSL/TLS sertifikalarını almak üzere ilgili sunucuya bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Yalnız bunu yapmadan önce hedefe karşı aktif aramalar yapma yetkiniz olduğundan emin olun. SSL/TLS sertifikaları birden fazla domain veya subdomain de geçerli olmak üzere üretilmiş olabilir. Bu bilgi sertifika dosyasından ayıklanır. DNS sunucular tuttukları kayıtları birbirleri ile paylaşmak için zone transfer gerçekleştirirler. zone transferi sırasında ilgili zone (domain)’a ait birçok bilgi de paylaşılmış olur. active seçeneği ile amass bir zone transfer gerçekleştirmeyi dener.

Bu noktada, bazı konfigürasyon bayraklarının diğerleriyle birlikte çalışmayacağını ve bu durumda Amass’ın onları görmezden geleceğini belirtmekte fayda var.

Amass’ın bulguları her zaman doğru olmayabilir, bunun çeşitli nedenleri vardır, örneğin Amass tarafından kullanılan veri kaynakları tutarlı veya güncel olmayabilir. Amass, DNS sorgularını kullanarak bilgileri daha fazla doğrulamaya çalışır. Amass iyi bir iş çıkarsa da, kullanıcılar hedefle ilgili görünmeyen sonuçlar üzerinde yine de daha fazla doğrulama kontrolü yapmalıdır. Bu, aşağıdakiler gibi çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir:

 • Etki alanlarını çözümlemek için yardımcı programları kullanın (ör. dig, nslookup).
 • Kurumsal ayrıntıları doğrulamak için WHOIS aramaları yapın.
 • Arama motorlarında ana etki alanları gibi arama bulgularını kullanın.

Turkiye kelimesi ile alakalı ASN ID’leri getirir. Bu tarz string araştırmaları çoğu zaman yeterince sonuç döndürmeyebilir. Araştırmanın aktif yöntemler de kullanılarak gerçekleştirilmesini istiyorsanız -active anahtarını da ekleyebilirsiniz. Yukarıdaki komut ASN açıklamalarında Turkiye kelimesini arayacak ve ilişkili ASN’leri getirecektir.

Org anahtarı verilen ifade ile ilişkili ASN ID (Autonomous system/Özerk Sistem)’lerini araştırır. -org parametresi ile belirtilen string, AS kayıtları içinde aranır ve ASN ID’si bulunur. ASN ID, İnternet Atanmış Numaralar Kurumu (IANA) tarafından atanan özerk sistem numarasıdır, dünya çapında benzersiz bir 16 haneli kimlik numarası ile gösterilir. Bir AS (Özerk Sistem) tek bir yönlendirme politikasına sahip (rfc1930) geniş bir ağ veya ağ grubunu ifade eder. ASN ID’de bunları tanımlar. Örneğin TTNET’e ait ağın ASN numarası 9121, CloudFlare’in 13335, ULAKNET’in 8517 ve Amazon’un 16509’dur. Ağlar arasında yönlendirme yapılması gerektiğinde, büyük yönlendiriciler (router) bu ASN numaralarından faydalanır.

Şimdi de bulduğumuz bir ASN içindeki alan adlarını bulmaya çalışalım. Aşağıdaki komutu inceleyin.

ASN numarası 8517 olan otonom ağda (ULAKNET) yer alan domainlerin, 80 ve 443 portlarına aktif teknikleri (-active) kullanarak bir keşif yapacaktır. Aktif keşif için TLS/SSL sertifikalarını kullanacaktır. amass belirtilen ASN’ye ait tüm IP adreslerine bağlanacak SSL sertifikasını çekecek ve SSL sertifikasının ilişkili olduğu domain’i listeleyecektir. Ayrıca bulduğu domain’lerin kaynaklarını (-src) ve ip (-ip) adreslerini de görüntüleyecektir.

-cidr parametresi ile bir ip aralığı bildirilmiştir. 24 sayısı ağ maskesini ifade eder ve 255.255.255.0’a karşılık gelir. amass 193.140.28.1 ile 193.140.28.254 arasındaki ip adresleri için farklı kaynaklarda araştırma ve keşif yaparak, bu IP’lere yönlendirilmiş alan adlarını tespit edecek ve listeleyecektir. Ayrıca aktif keşif 80 ve 443 portları için TLS/SSL sertifikaları kullanılarak da genişletilecektir. Herbir IP adresine bağlanıp SSL sertifikalarını çekecek ve sertifikada geçen alan adlarını listeleyecektir.

Aktif teknikler kullanılarak 74.6.0.6/16 ağındaki bilgisayarları tarayacak. Bulunan domainlerin ip adresini ve kaynağını listeleyecektir. 74.6.231.20-21 aralığındaki bilgisayarlara ters DNS sorgusu gerçekleştirecek.

Verilen domain (-d)’in veya domain listesinin (-df) WHOIS kayıtlarını tersine araştırarak alan adlarını bulmaya çalışır. Bu örnekte amass, yahoo.com’un WHOIS kayıtlarına erişir ve bu WHOIS kayıtları ile aynı olabilecek diğer kuruluşların kök domain’lerini bulmaya çalışır. Bir organizasyona/şirkete ait diğer domain’leri bulmak için kullanışlıdır lakin WHOIS kayıtları herzaman doğru bilgiler içermeyebilir veya gizli tutulmuş olabilir.

Bu komut ASN ID’si 8517 olan ULAKNET otonom ağında, WHOIS kayıtları omu.edu.tr ile aynı olan diğer domainleri arar. Bu komut özyineli (recursive) bir işlem başlatır. Yani önce ULAKNET otonom ağına dahil bilgisayarlar tespit edilir ve bu liste WHOIS bilgileri omut.edu.tr ile aynı olanları bulmak için araştırılır.

Aşağıda intel komutunun seçenekleri ve kullanım alanlarını gösteren bir tablo yer alıyor.

SeçenekAçıklamaÖrnek
-activeAktif yöntemleri kullanır. Zone transferi dener, SSL/TLS sertifikalarını almak için hedef sunucuya bağlanır.amass intel -active -addr 192.168.2.1-64 -p 80,443,8080
-addrIP aralıkları belirtir. Aralıklar virgülle ayrılır.192.168.2.1-64,192.168.3.10-254
-asnASN ID bildirir. ASN ID, IANNA tarafından büyük bilgisayar ağlarına atanan benzersiz bir numaradır.amass intel -asn 13374,14618
-cidrBir ağ tanımlar. Taksim işaretinden sonraki sayı ağ maskesini tanımlar.amass intel -cidr 104.154.0.0/15
-configTarama yapılandırma dosyasının konumunu belirtir.amass intel -config config.ini
-dVirgül ile ayrılmış alan adları.amass intel -whois -d example.com
-dfKök alan adlarını bir dosyadan besler.amass intel -whois -df domains.txt
-dirTarama sonularının saklanacağı veritabanını içeren dizinin yolunu belirtir.amass intel -dir PATH -cidr 104.154.0.0/15
-efAraştırma yapılırken kullanılmayacak veri kaynaklarının bir listesinin yer aldığı dosyanın yolu.amass intel -whois -ef exclude.txt -d example.com
-exludeTaramada kullanılmayacak veri kaynaklarının listesi. Virgülle ayrılarak belirtilir.amass intel -whois -exclude crtsh -d example.com
-ifTaramada kullanılacak veri kaynaklarının bir listesinin yer aldığı dosyanın yolu.amass intel -whois -if include.txt -d example.com
-includeTaramada kullanılacak veri kaynaklarının listesi. Virgülle ayrılarak yazılır.amass intel -whois -include crtsh -d example.com
-ipKeşfedilen alan adlarının IP adreslerini de gösterir.amass intel -ip -whois -d example.com
-ipv4Keşfedilen alan adlarının IPv4 adreslerini de gösterir.amass intel -ipv4 -whois -d example.com
-ipv6Keşfedilen alan adlarının IPv6 adreslerini de gösterir.amass intel -ipv6 -whois -d example.com
-listKeşifte kullanılacak veri kaynaklarını listeler.amass intel -list
-logHataların kaydedileceği günlük dosyasının yolunu bildirir.amass intel -log amass.log -whois -d example.com
-max-dns-queriesEn fazla eşzamanlı DNS sorgusu sayısı.amass intel -max-dns-queries 200 -whois -d example.com
-oÇıktının kaydedileceği dosyanın yolu.amass intel -o out.txt -whois -d example.com
-orgAS açıklamasında araştırılacak string ifade.amass intel -org Facebook
-pVirgülle ayrılmış port numaraları.amass intel -cidr 104.154.0.0/15 -p 443,8080
-rKeşif sırasında kullanılacak DNS sunucuları bildirir.amass intel -r 8.8.8.8,1.1.1.1 -whois -d example.com
-rfKeşif sırasında kullanılacak DNS sunucuların listesinin yer aldığı dosyanın yolunu bildirir.amass intel -rf data/resolvers.txt -whois -d example.com
-srcKeşfedilen alanların hangi kaynaktan temin edildiğini gösterir.amass intel -src -whois -d example.com
-timeoutKeşif sırasında dikkate alınacak zaman aşımı süresi.amass intel -timeout 30 -d example.com
-whoisWHOIS bilgileri benzer diğer alan adlarını araştırır.amass intel -whois -d example.com

amass enum komutu

Amass enum, pasif veya aktif bir modda çalıştırılabilir. Pasif mod çok daha hızlıdır, ancak Amass, alt alanları çözümleyerek DNS bilgilerini doğrulamayacaktır. “-passive” bayrağını kullanarak pasif olarak çalıştırabilirsiniz ve DNS çözümlemesi ve doğrulaması gibi birçok tekniği veya yapılandırmayı etkinleştiremezsiniz. Bazen aktif mod yerine pasif modu seçmek gerekebilir, örneğin:

 • Değişiklikler için hedef kapsamını sürekli olarak izlemeniz gerektiğinden veya bir kimlik avı etkileşimi üzerinde çalıştığınız ve alt etki alanları aradığınız için kullanılmış ve gelecekte yeniden kullanılabilecek tüm olası alt etki alanlarını bilmeniz gerekir.
 • DNS bilgilerini daha sonraki bir aşamada doğrulamak ve hızlı bir şekilde biriktirme sonuçlarına ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Bir güvenlik angajmanının kısıtlamaları veya gereksinimleri nedeniyle, yalnızca pasif bilgi toplama gerçekleştirmeniz gerekebilir.

Bu alt komutun mevcut seçeneklerini görmek için, onu terminale yazmanız yeterlidir:

Aşağıdaki örnekte, Owasp.org’da pasif olarak alt alan adları arıyoruz ve Amass’tan her bir alt alan adını bulduğu veri kaynaklarını görüntülemesini istiyoruz:

Bu alt komut, araştırma yapılırken DNS keşfi ve ağ haritalama gerçekleştirecektir. Bu noktada, Amass intel komutunun bir kuruluşun sahip olduğu IP aralıklarını, ASN’leri ve ana etki alanlarını toplamaya yardımcı olmasına rağmen, Amass enum’un tüm alt etki alanlarını tanımlayacağını belirtmekte fayda var.

Amass’ı aktif konfigürasyon modunda kullanmak, tüm DNS keşif tekniklerini etkinleştirebildiğiniz için daha doğru sonuçlara sahip olacağınız ve daha fazla varlığın keşfedilebileceği anlamına gelir. “Etkin yapılandırma modu” ile, SSL/TLS hizmetlerinin zone transfer ve bağlantı noktası (port) taramalarını yaparak sertifika alanlarından alt domainleri araştıracaktır (örn.: Common Name ).

Aşağıdaki komut (ayrıntılı bir açıklaması aşağıdadır), “-active” bayrağının etkinleştirilmesiyle birlikte birden çok yolla (kelime listesi, maskeler, vb.) alt etki alanı kaba zorlaması gerçekleştirdiğinden genel olarak etkin olarak kabul edilebilir. Tüm bulgular, varsayılan veya belirtilen çözümleyiciler kullanılarak Amass tarafından doğrulanacaktır:

Aşağıda bulunan tüm ayarlar bu alt komutla ilgilidir. Yapılandırma için aşağıdaki bayraklar kullanılabilir:

SeçenekAçıklamaÖrnek
-activeAktif yöntemleri kullanır. Zone transferi dener, SSL/TLS sertifikalarını almak için hedef sunucuya bağlanır.amass enum -active -d example.com -p 80,443,8080
-awAlt domain alternatifleri üretmek için alternatif kelime dosyasının yolunu bildirir.amass enum -aw PATH -d example.com
-blKeşfi yapılmayacak altalanların kara listesini bildirir.amass enum -bl blah.example.com -d example.com
-blfKara listedeki alt alanların listesinin bulunduğu dosyanın patikasını belirtir. amass enum -blf data/blacklist.txt -d example.com
-bruteAlt alan keşfinde kaba kuvvet kullanır.amass enum -brute -d example.com
-configINI yapılandırma dosyasının yolunu belirtir.amass enum -config config.ini
-dVirgül ile ayrılmış alan adları.amass enum -d example.com
-dfKök alan adlarını bir dosyadan besler.amass enum -df domains.txt
-dirTarama sonularının saklanacağı veritabanını içeren dizinin yolunu belirtir.amass enum -dir PATH -d example.com
-efAraştırma yapılırken kullanılmayacak veri kaynaklarının bir listesinin yer aldığı dosyanın yolu.amass enum -ef exclude.txt -d example.com
-excludeTaramada kullanılmayacak veri kaynaklarının listesi. Virgülle ayrılarak belirtilir.amass enum -ef exclude.txt -d example.com
-ifTaramada kullanılacak veri kaynaklarının bir listesinin yer aldığı dosyanın yolu.amass enum -ef exclude.txt -d example.com
-includeTaramada kullanılacak veri kaynaklarının listesi. Virgülle ayrılarak yazılır.amass enum -include crtsh -d example.com
-ipKeşfedilen alan adlarının IP adreslerini de gösterir.amass enum -ip -d example.com
-ipv4Keşfedilen alan adlarının IPv4 adreslerini de gösterir.amass enum -ip -d example.com
-ipv6Keşfedilen alan adlarının IPv6 adreslerini de gösterir.amass enum -ip -d example.com
-jsonJSON biçimli kaydedilecek çıktı dosyasının yolunu tanımlar.amass enum -json out.json -d example.com
-listKeşifte kullanılacak veri kaynaklarını listeler.amass enum -list
-logHataların kaydedileceği günlük dosyasının yolunu bildirir.amass enum -log amass.log -d example.com
-max-dns-queriesEn fazla eşzamanlı DNS sorgusu sayısı.amass enum -max-dns-queries 200 -d example.com
-dns-qpsTüm alan adı çözümleyicilerinde (DNS sunucu) saniye başına maksimum DNS sorgusu sayısı.amass enum -dns-qps 200 -d example.com
-rqpsHer güvenilmeyen çözümleyici için saniye başına maksimum DNS sorgusu sayısı.amass enum -dns-qps 200 -d example.com
-trqpsHer güvenilir çözümleyici için saniyede maksimum DNS sorgusu sayısıamass enum -trqps 20 -d example.com
-min-for-recursiveÖzyinelemeli kaba zorlamadan önce görülen alt alan etiketleri (Varsayılan: 1)amass enum -brute -min-for-recursive 3 -d example.com
-max-depthKaba zorlama için maksimum alt alan etiketi sayısıamass enum -brute -max-depth 3 -d example.com
-nfHalihazırda bilinen alt alan adlarını sağlayan bir dosyanın yolu (diğer araçlardan/kaynaklardan)amass enum -nf names.txt -d example.com
-noaltsAlternatif alt alan adı üretmeyi devre dışı bırakır.amass enum -noalts -d example.com
-norecursiveÖzyinelemeli kaba kuvveti devre dışı bırakır.amass enum -brute -norecursive -d example.com
-oMetin çıktı dosyasının yolunu belirtir.amass enum -o out.txt -d example.com
-oATüm çıktı dosyalarını adlandırmak için kullanılan yol öneki.amass enum -oA amass_scan -d example.com
-passiveTamamen pasif bir yürütme gerçekleştirir.amass enum –passive -d example.com
-pVirgülle ayrılmış port numaraları.amass enum -d example.com -p 443,8080
-rKeşif sırasında kullanılacak DNS sunucuları bildirir.amass enum -d example.com -p 443,8080
-trGüvenilir DNS çözümleyicilerinin IP adresleri (birden çok kez kullanılabilir)amass enum -tr 8.8.8.8,1.1.1.1 -d example.com
-rfKeşif sırasında kullanılacak DNS sunucuların listesinin yer aldığı dosyanın yolunu bildirir.amass enum -tr 8.8.8.8,1.1.1.1 -d example.com
-trfGüvenilir DNS çözümleyicileri sağlayan bir dosyanın yolunu belirtir.amass enum -trf data/trusted.txt -d example.com
-srcKeşfedilen alanların hangi kaynaktan temin edildiğini gösterir.amass enum -src -d example.com
-timeoutKeşif sırasında dikkate alınacak zaman aşımı süresi.amass enum -timeout 30 -d example.com
-wFarklı bir wordlist dosyasının yolunu bildirir.amass enum -brute -w wordlist.txt -d example.com

enum komutunun en yaygın kullanım şekli aşağıdaki gibidir. Bu komut verildikten sonra amass meb.gov.tr alan adına ait alt alan adlarını internetten araştırmaya başlar. Sorabildiği tüm veri kaynaklarına sorar ve bir yığın alt alan adı döndürür.

Bu taramada DNS çözümlemesi yapılmadan (-passive) bir tarama gerçekleştirilir. passive-config.ini dosyasında pasif bilgi edinme kaynaklarının listesi ve API anahtarlarının yer aldığı varsayılmıştır. -passive seçeneği -active’e göre daha hızlı fakat daha az sonuç döndürür.

-v parametresini kullanarak amass.log dosyasının detay seviyesini artırabilir, uygularken amass’ın özelliklerini daha iyi kavrayabilirsiniz. Düzgün çalışmayan veri kaynaklarını tespit etmeyi, IP adresinizi bloklayan servisleri ve düzgün çalışmayan DNS çözümleyicilerini görmenizi sağlar.

amass track komutu

Bir hedefin saldırı yüzeyini (attack surface) izlemek için aynı hedef(ler)e ait keşifler arasındaki farkları gösterir. Bu alt komut, yalnızca ‘output_directory’ ve yapılandırma dosyasında belirtilen uzak veritabanı ayarlarından yararlanır.

Bu alt komutun mevcut seçeneklerini görmek için, onu terminale yazmanız yeterlidir:

SeçenekAçıklamaÖrnek
-configINI yapılandırma dosyasının yolunu belirtir.amass track -config config.ini
-dVirgül ile ayrılmış alan adları.amass track -d example.com
-dfKök alan adlarını bir dosyadan besler.amass track -df domains.txt
-dirTarama sonularının saklandığı veritabanını içeren dizinin yolunu belirtir.amass track -df domains.txt
-historyKeşifler arasındaki farkları gösterir.amass track -history
-lastİzlemeye dahil edilecek son keşiflerin sayısı.amass track -last 2
-sinceBelirtilen tarihten önceki tüm numaralandırmaları hariç tut (biçim: 01/02 15:04:05 2006 MST)amass track -since TARIH

Yukarıdaki komut yahoo.com domain’inin son iki taramasını karşılaştırır ve iki tarama arasındaki farkları listeler. Yeni eklenen domainlere odaklanmak iyi fikirdir. Daha taze olan bu varlıkların zafiyet içere ihtimali daha yüksektir.

amass viz komutu

Toplanan bilgileri kullanarak görsel ağ grafikleri oluşturur. Bu görselleştirme özellikle kapsamlı sonuçlar döndüren geniş taramalarda varlıklar arasındaki ilişkileri yorumlamak için faydalıdır. Bu alt komut, yapılandırma dosyasından yalnızca ‘output_directory’ ve uzak grafik veritabanı ayarlarından yararlanır.

Görselleştirme için oluşturulan dosyalar varsayılan olarak geçerli çalışma dizininde oluşturulur. DNS ve altyapı bulgularını ağ grafiği olarak çıktılamak için kullanılabilecek anahtarlar şunlardır:

Seçenek Açıklama Örnek
-config INI yapılandırma dosyasının yolunu belirtir.amass viz -config config.ini -d3
-dVirgül ile ayrılmış alan adları.amass viz -d3 -d example.com
-d3D3.js v4 biçimli HTML simulasyon dosyası oluşturur. amass viz -d3 -d example.com
-dfKök alan adlarının yer aldığı dosyanın yolunu tanımlar.amass viz -d3 -df domains.txt
-dirGraph veritabanını içeren dizinin yolunu tanımlar.amass viz -d3 -dir PATH -d example.com
-enumTarama sonuçları veritabanından indeks numarası ile bir keşif tanımlar.amass viz -enum 1 -d3 -d example.com
-oÇıktı dosyalarının kaydedileceği dizinin yolunu tanımlar.amass viz -d3 -o OUTPATH -d example.com
-oAÇıktı dosyaları için bir ön ek tanımlar.amass viz -d3 -oA example -d example.com
-gexfGraph Exchange XML Format (GEXF) biçimli çıktı verir.amass viz -gexf -d example.com
-graphistryGraphistry JSON biçimli çıktı verir.amass viz -graphistry -d example.com
-maltegoMaltego Graph Table biçimli CSV dosyasını çıktı verir.amass viz -maltego -d example.com

Yukarıdaki komut yahoo.com alan adına ait tüm sonuçları HTML biçimli bir dosyada ilişkisel bir grafikle görüntüler. Grafik d3 javascript kütüphanesi kullanılarak oluşturulur. -o seçeneği ile çıktının yahoo dizinine kaydedilmesi sağlanmıştır. vizz komutu Maltego, XML ve JSON biçimlerinde de çıktı verebilir.

amass db komutu

Yapılan her tarama için keşif verilerini görüntülemenizi sağlayan bir komuttur. Aşağıdaki komut yapılan son taramaya ait sonuçları görüntüler:

Bu alt komut, yapılandırma dosyasından yalnızca ‘output_directory’ ve uzak veritabanı ayarlarından yararlanır. Veri tabanındaki keşift bulgularıyla etkileşim için kullanım seçenkleri şunlardır:

SeçenekAçıklamaÖrnek
-configINI yapılandırma dosyasının yolunu belirtir.amass db -config config.ini
-dVirgül ile ayrılmış alan adları.amass db -d example.com
-dfKök alan adlarını bir dosyadan besler.amass db -df domains.txt
-dirTarama sonuçlarını içeren veritabanı dizininin yolunu belirtir.amass db -dir PATH
-enumListeden bir dizin sıra numarası aracılığıyla keşif bilgisi getirir.amass db -enum 1 -show
-importJSON biçimli bir amass dosyasını içeri aktarır.amass db -import PATH
-ipKeşfedilen alan adlarının IP adreslerini de gösterir.amass db -show -ip -d example.com
-ipv4Keşfedilen alan adlarının IPv4 adreslerini de gösterir.amass db -show -ipv4 -d example.com
-ipv6Keşfedilen alan adlarının IPv6 adreslerini de gösterir.amass db -show -ipv6 -d example.com
-jsonJSON biçimli kaydedilecek çıktı dosyasının yolunu tanımlar.amass db -names -silent -json out.json -d example.com
-listKeşifte kullanılacak veri kaynaklarını listeler.amass db -list
-namesSadece keşfi yapılmış alanadlarını getir.amass db -names -d example.com
-nocolorRenkli çıktıyı devre dışı bırakır.amass db -names -nocolor -d example.com
-oMetin çıktı dosyasının yolunu belirtir.amass db -names -o out.txt -d example.com
-showElde edilen keşif dizini + etki alanları için sonuçları yazdırır.amass db -show
-silentYürütme sırasında tüm çıktıları devre dışı bırakır.amass db -names -silent -json out.json -d example.com
-srcKeşfedilen alanların hangi kaynaktan temin edildiğini gösterir.amass db -show -src -d example.com
-summaryYalnızca ASN tablosu özetini yazdırır.amass db -summary -d example.com

Önceki taramalarınızın tüm ayrıntılarını listelemek için, sadece amass db -show’u çalıştırın,böylece yeni bir taramaya gerek olmadan mevcut sonuçları görebilirsiniz. Belirli bir alan adının ayrıntılarını görmek istiyorsanız, -d seçeneğini eklemeniz yeterlidir:

Güzel, temiz, sade bir çıktıyı tercih ederseniz, keşfedilen etki alanlarını/alt etki alanlarını -show yerine -names seçeneğini kullanarak yazdırabilirsiniz.

amass4owasp dizininde kayıtlı veritabanında yer alan owasp.org alan adına ait 1 numaralı keşfin sonuçlarını görüntüler.

Yukarıdaki komut turkiye dizininde depolanmış tarama sonuçlarını listeler.

API anahtarlarını eklemek

Amass’ın kullanabileceği birçok veri kaynağı var. Makalenin başında bunların bir listesini vermiştim. Ancak aşağıda listesini görebileceğiniz veri kaynakları sonuç döndürebilmeleri için API anahtarına ihtiyaç duyarlar.

AlienVault, BinaryEdge, BufferOver, BuiltWith, C99, Censys, Chaos, CIRCL, DNSDB, DNSTable, FacebookCT, GitHub, HackerOne, HackerTarget, NetworksDB, PassiveTotal, RapidDNS, Riddler, SecurityTrails, Shodan, SiteDossier, Spyse, Twitter, Umbrella, URLScan, VirusTotal, WhoisXML, ZETAlytics, Cloudflare

Bu API anahtarlarının çoğu ücretsizdir, ancak ücretli bir API anahtarınız olmadığı sürece çoğu yalnızca sınırlı sonuçlar verir. Ücretsiz olanlar ise hiç olmamasından iyidir. Yukarıdaki hizmetlerin her biri için web sitesini bulmanız, ardından kaydolmanız ve bir API anahtarı almanız gerekecektir. Bu çok zaman alıcı ve sıkıcı bir iştir, ancak iyi keşif fedakarlık olmadan gelmez. Bunu yapabilirsiniz. Tüm API anahtarlarınızı aldıktan sonra, bunları amass yapılandırma dosyasına yapıştırın. Kapsamlı bir örnek yapılandırma dosyası için buraya bakın. Aşağıda bir yapılandırma dosyası içeriği gözüküyor. Bunlardan Paid yazanlar ücretlidir. Örnek dosyadaki API kullanan veri kaynaklarından dilediklerinizi elde edip aşağıdaki gibi ekleyin ve kendi amass config dosyasınızı oluşturun. Daha sonra dosyayı örneğin amassconfig.ini ismiyle kaydedin:

Artık amass kullandığınızda yapılandırma dosyasını aşağıdaki gibi -config parametresiyle belirtebilirsiniz. Böylece intel ve enum keşiflerinizin sayısı ve kalitesi artacaktır. Diğerlerinden bir adım öne geçebilmek için bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Farkı görebilmek için keşifleri config dosyanız olmadan da deneyin. Dediğim gibi fark çok az bile olsa sizi bir adım öne çıkartacaktır.

Aşağıdaki komutlar ile kullanılabilir durumda olan API servislerini listeletebilirsiniz.

Çıktı dizini

amass son tarama oturumu ile ilgili günlük ve çıktı dosyalarını varsayılan olarak ~/.config/amass altında tutar. Yeni bir tarama yapıldığında bu dosyalar sıfırlarlanır. log dosyası tarama sürecinin nasıl ilerlediği ve olası hataları kayıt altında tuttuğundan tarama sonunda incelenmelidir. Benzer şekilde tarama çıktısı CSV biçiminde yine bu dizinde depolanır. Her tarama için farklı depo dizini kullanmak faydalı olabilir. Bunun için komuta -dir seçeneğini verebilirsiniz. Aşağıdaki örneği inceleyin:

Yukarıdaki komut ile ASN (otonom ağ) numarası 47524 olan TURKSAT ağı araştırılarak keşifler turksat dizinine kaydedilecektir.

Referanslar

Amass Projesi Web Sitesi: https://owasp-amass.com/
Amass Kaynak Kodu: https://github.com/OWASP/Amass
Kullanım kılavuzu: https://github.com/OWASP/Amass/blob/master/doc/user_guide.md
Kullanım örnekleri: https://github.com/OWASP/Amass/blob/master/doc/tutorial.md
Haklukes’in kullanım kılavuzu: https://hakluke.medium.com/haklukes-guide-to-amass-how-to-use-amass-more-effectively-for-bug-bounties-7c37570b83f7

Yazar: Özgür Koca

Yazar - Tankado.com

“OWAST Amass domain istihbarat aracı tanıyalım” için 2 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.