Tankado.com

Performans Puanı Açısından Öğretmenler Ders Planlarında Bunlara Dikkat Etmeliler

Biliyorsunuz 2015-2016 yılı itibari ile okul müdürleri, öğretmenleri aşağıdaki değerlendirme formunda yer alan ölçütlere göre performans (başarım) değerlendirmesine tabi tutmaktadırlar. Bu konuyla ilgili yönetmelikte, öğretmenler performans puanlarına göre başarı belgesi ile “ödüllendirilebilir” denilmesinin yanında ilerleyen dönemlerde ücret farklılıklarının uygulanması  ve kariyer basamaklarında referans alınması olası gözükmekte.

Okul müdürlerinin verdiği bu puanların, yönetmelik ve genelgeler ile objektif ve somut kriterlere dayanması gerektiği belirtilirken idari itiraz yolu tarif edilmemiştir. Bu bağlamda 2015-2016 yılında adli yolla (idare mahkemesine itiraz yoluyla) yapılan itirazların büyük çoğunluğu öğretmenlerin lehine sonuçlanmış, somut ve objektif gerekçelerden yoksun eksik puanlar tam puana çevrilerek öğretmenlere özlük hakları iade edilmiştir. Ayrıca idareler karşı avukatlık ücretlerini ödemeye de mahkum olmuşlardır.

Bu açıdan zümre toplantılarının ve özellikle planların; tüm öğretmenler için mesleki performans değerlendirme kriterlerini karşılayacak şekilde hazırlanması, plan ve zümrelerde bu hususlara yer verilerek hazırlık yapılması ileride oluşabilecek itirazlarda öğretmenler açısından hak kayıplarının oluşmamasını sağlayacaktır kanaatindeyim.

Planlarlarda gözetilmesini tavsiye ettiğim hususlar:

Exit mobile version