Tankado.com

XXS-Proxy

XSS-Proxy gelişmiş bir XSS (Cross-Site-Scripting) saldırı aracıdır. XSS-Proxy, XSS açıklarını kullanıcının tarayıcısına enjekte etmek, saldırgan, kurban tarayıcı (browser) ve açığı bulunduran site arasında iki yönlü interaktif bir kontrol kanalı oluşturmak için kullanılabilir. Sourceforge proje sayfası http://sourceforge.net/projects/xss-proxy

Exit mobile version