Tankado.com

PHP ile TC Kimlik Numarasını Doğrulamak

Kullanıcıdan web form aracılığıyla bazı bilgiler almak gerektiğinde bilgileri doğrulama yoluna gideriz. TC kimlik numarasının formulize edilidğini daha önce söylemiştim. TC Kimlik numarasının son 2 hanesi ilk 9 hanesini doğrulamakta kullanılan bir tür güvenlik kodudur. Aşağıda güvenlik kodunu üreterek TC kimlik numarasını yazım yanlışlıklarına karşı doğrulayan is_valid_tckn() adında bir PHP fonksiyonu yer alıyor. Ayrıca C# ve VB fonksiyonlarını da sayfanın devamında bulabilirsiniz.

PHP TC Kimlik Numarası Doğrulama Fonksiyonu

# Coded by Tankado @ tankado.com
function is_valid_tckn( $tckn )
{
	$x = $tckn;
	$valid1=((7*($x[0]+$x[2]+$x[4]+$x[6]+$x[8])-($x[1]+$x[3]+$x[5]+$x[7]))%10)==$x[9];
	$valid2=(($x[0]+$x[1]+$x[2]+$x[3]+$x[4]+$x[5]+$x[6]+$x[7]+$x[8]+$x[9])%10)==$x[10];
	return $valid1 && $valid2;
}


C# TC Kimlik Numarası Doğrulama Fonksiyonu

public static bool TcDogrulaV2(string tcKimlikNo)
{
  bool returnvalue = false;
  if (tcKimlikNo.Length == 11)
  {
    Int64 ATCNO, BTCNO, TcNo;
    long C1,C2,C3, C4, C5,C6,C7,C8, C9,Q1,Q2;

    TcNo = Int64.Parse(tcKimlikNo);

    ATCNO = TcNo / 100;
    BTCNO = TcNo / 100;

     C1 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10 ;
     C2 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10 ;
     C3 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10 ;
     C4 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10 ;
     C5 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10 ;
     C6 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10 ;
     C7 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10 ;
     C8 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10 ;
     C9 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10 ;
     Q1 = ((10-((((C1+C3+C5+C7+C9)*3)+(C2+C4+C6+C8))%10))%10);
     Q2 = ((10-(((((C2+C4+C6+C8)+Q1)*3)+(C1+C3+C5+C7+C9))%10))%10);

     returnvalue = ((BTCNO * 100)+(Q1 * 10)+Q2 == TcNo);
  }
  return returnvalue;
}

VB TC Kimlik Numarası Doğrulama Fonksiyonu

Public Shared Function TcDogrulaV2(ByVal tcKimlikNo As String) As Boolean
   Dim returnvalue As Boolean = False
   If (tcKimlikNo.Length <> 11) Then
     Return returnvalue
   End If
   Dim TcNo As Long = Long.Parse(tcKimlikNo)
   Dim ATCNO As Long = (TcNo / 100)
   Dim BTCNO As Long = (TcNo / 100)
   Dim C1 As Long = (ATCNO Mod 10)
   ATCNO = (ATCNO / 10)
   Dim C2 As Long = (ATCNO Mod 10)
   ATCNO = (ATCNO / 10)
   Dim C3 As Long = (ATCNO Mod 10)
   ATCNO = (ATCNO / 10)
   Dim C4 As Long = (ATCNO Mod 10)
   ATCNO = (ATCNO / 10)
   Dim C5 As Long = (ATCNO Mod 10)
   ATCNO = (ATCNO / 10)
   Dim C6 As Long = (ATCNO Mod 10)
   ATCNO = (ATCNO / 10)
   Dim C7 As Long = (ATCNO Mod 10)
   ATCNO = (ATCNO / 10)
   Dim C8 As Long = (ATCNO Mod 10)
   ATCNO = (ATCNO / 10)
   Dim C9 As Long = (ATCNO Mod 10)
   ATCNO = (ATCNO / 10)
   Dim Q1 As Long =((10-(((((((C1+C3)+C5)+C7)+C9)*3)+(((C2+C4)+C6)+C8))Mod 10))Mod 10)
   Dim Q2 As Long =((10-(((((((C2+C4)+C6)+C8)+Q1)*3)+((((C1+C3)+C5)+C7)+C9))Mod 10))Mod 10)
   Return ((((BTCNO * 100) + (Q1 * 10)) + Q2) = TcNo)
End Function
Exit mobile version