BİLİŞİM SUÇLARI, SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNTEMLERİ İLE İNTERNET VE İLETİŞİM HUKUKU UYGULAMA REHBERİ

Bu kitabın içeriği yazara aittir ve Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve/veya yararlanıcı kurumların
sorumluluğunda değildir.
Bu kitap “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi” başlıklı, Avrupa Birliği/ Avrupa
Konseyi/ Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi tarafından
yürütülen Avrupa Birliği/ Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında basılmıştır.T.C. Adalet
Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi ve Türkiye Barolar Birliği
bu projenin yararlanıcısıdır. Projenin ihale makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir

 

Hazırlayanlar
Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger
(Bilişim Suçları, Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemleri ile İnternet ve
İletişim Hukuku)
Av.Gözde Modoğlu
(Bilişim Suçları, Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemleri ile İnternet ve
İletişim Hukuku)