Tübitak Proje Raporu: RF Destekli Gerçek Zamanlı Trafik Yönlendirme ve Bilgilendirme Sistemi

Bu çalışma yolların güvenliğini arttırabilmek için teknolojinin imkanlarından yararlanmamıza yardımcı olacaktır. Bu düşünceyle;

  • Yolların güvenliğini arttırmak için kazaların oluşmasını önlemek ve olan kazalarda da çevre güvenliğine destek sağlayarak gerçek zamanlı bilgi akışını kontrol etmek.
  • Trafikte sorumlu ekip ve çalışanlara destekleyici unsurlar ile destekleyerek, olay sonrası süreçte zaman kazanarak; ekip ve çalışanların etkisini arttırmalarına yardımcı olmak.
  • Trafik ve uyarı levhalarının görülmemesi veya anlaşılmaması durumlarının olmaması için yazılı ve sesli olarak bildirilmesini amaçladık.

Proje Sahibi: Bahtiyar Kaya

Tübitak Proje Raporu: Androtik

Hayat kalitesini artıracak Andorid yazılım ve algoritmalarının geliştirilmesi. Projemiz ile bir şehrin dağıtık sensörler ile canlı olarak takip edilmesi ve hayat kalitesine olumsuz etki eden faktörlerin anında tespit edilerek ve giderilmesini sıfır maliyet ile (yazılım geliştirme ve devamlılığının sağlanması maliyeti hariç) gerçekleştirmeyi amaçladık.

Raspberry Pi ile (SDR) YAZILIM TANIMLI RADYO VEUYGULAMALARI

Kablosuz haberleşme konusundaki sayısız çalışma alanlarından biri olan bilişsel radyo ağlarını tanıtmakta olan bu bildiri, asıl olarak ise yazılım tanımlı radyo konusunu incelemekte ve uygulama örneği
vermektedir. Yazılım tabanlı radyo sistemleri ve kullanım alanları tanıtılmış olup, bu konuda kullanılan yazılım ve donanım gereçleri kısaca tanıtılmıştır. Daha sonra bu gereçler kullanılarak yapılmış olan, başlangıç niteliğindeki spektrum çözümleyici uygulama anlatılmıştır.

Download WP MySQL Console Plugin

WP MySQL Console is a web shell to operate databases such as mysql command shell for developers. Its most original way to operate DBs, you should try.

Download – WP Green Cache Plugin

LATEST VERSION.
WP Green Cache is a really simple and tiny cache system for WordPress Blogs to improve performance and Save The World!.