PHP ile dizindeki dosyaları listelemek

Aşağıda basit bir listeleme kodu yer alıyor.

//listelenecek dizinin patikası
$directory = "/home/tankado/public_html/";

//uzantısı jpg olan tum dosyaları getir
$images = glob($directory . "*.jpg");

//herbir dosya ismini ekrana bas
foreach($images as $image)
{
echo $image;
}