Tez: RASPBERRY Pİ TEK KARTLI BİLGİSAYAR KULLANARAK FMCW RADARI TASARIMI VE GERÇEKLEMESI

Frekans Modülasyonlu Sürekli Dalga (FMCW) radarı, sürekli dalga, testere dişi veya
üçgen fonksiyon ile frekans modülasyonlu sinyal göndererek hedefin menzilini ve
hızını ölçer. Bu teknoloji ile, hedef aralığın ve hızının ölçülebilmesi, hedefe küçük
aralıkları ölçebilme yeteneği dâhil olmak üzere, puls radarına kıyasla birçok avantaj
elde edilebilir. Ayrıca, diğer radar tipleriyle kıyaslandığında daha iyi bir doğruluğa ve
btemel bantta düşük frekans nedeniyle daha basit sinyal işlemeye sahiptir.
Bu tez, Raspberry Pi tek kartlı bilgisayar kullanılarak sinyal işleme platformu olarak 6
GHz FMCW radar sisteminin eksiksiz bir tasarımını ve gerçekleştirilmesini
sunmaktadır. Önerilen sistem 6 GHz RF ön uç mimarisi, dijital ara yüze analog ve
kontrol ünitesinden oluşmaktadır.
FMCW sinyallerinin oluşturulmasındaki temel zorluklardan biri, VCO’lar ile birlikte
kesirli-N frekanslı sentezleyiciye dayanan kapalı bir döngü yapısı kullanılarak önerilen
tasarımda çözülmüş olan VCO’ların doğrusal olmamasıdır. Temel bantta, dijital arayüz
aşamasından önce sinyali dengelemek için kullanılan yüksek geçirgen süzgeç, yakın
hedefler ve uzak hedefler arasındaki güç seviyesindeki önemli farklılıkları
azalmaktadır. Geliştirilen radar ile radarın işaret işleme katında hedefin hızı ve mesafe
bilgileri başarıyla çıkartılmış ve TFT ekranında gösterilmiştir.

RASPBERRY Pİ TEK KARTLI BİLGİSAYAR KULLANARAK FMCW RADARI TASARIMI VE GERÇEKLEMESI