ELEKTROMANYETIK_ALANLAR_ve_KANSER

3.6.2019 tarihi itibariyle halk sağlığı genel müdürlüğü kanser araştırmaları veritabanında yayınlanan bir araştırma sonucu

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/yayinlar/raporlar/ELEKTROMANYETIK_ALANLAR_ve_KANSER.pdf